KRITICKÉ MYŠLENÍ A ROZHODOVÁNÍ

Základní info

PŘIHLÁSIT SE

Pozitivní myšlení je cesta ke spokojenosti. Kritické myšlení je cesta k úspěchu. 


Když se rozhodujete, se kterými lidmi chcete spolupracovat nebo dokonce strávit zbytek života, kterého zaměstnance přijmout či do čeho se vám vyplatí investovat a myslíte si, že vaše rozhodnutí jsou racionální, případně založená na intuici či předchozích bohatých zkušenostech, pak máme pro vás dost špatnou zprávu - nejste tak chytří, jak myslíte.

Naše chování, pozornost, paměť i emoce se dají snadno změnit několika slovy anebo šálkem horkého nápoje.
Nevěříte? Přijďte se sami přesvědčit a naučte se toho využít ve váš prospěch. 


Mnoho organizací identifikovalo kritické myšlení jako chybějící spojení mezi úspěchem a neúspěchem jejich manažerů. Obvykle je totiž kritické myšlení a vhodné rozhodování klíčem k úspěšnému budování vztahů se zákazníky, řízení projektů, jejich kontroly, marketingu a v neposlední řadě i finančnímu úspěchu.

PŘÍNOS PRO ÚČASTNÍKY

 • porozumíte možným chybám ve vlastním úsudku a zkreslením, ke kterým máte přirozené sklony
 • pochopíte roli emocí v rozhodování
 • naučíte se, jak rozpoznat důležité informace, nepodléhat prvnímu dojmu, obecnému mínění nebo naléhavosti nějakého sdělení
 • definujete si vlastní styl rozhodování a preferencí
 • získáte odvahu využívat své emoce v rozhodování, činit rychlá "intuitivní" rozhodnutí a ověřovat si jejich správnost.
 • budete vědět, jak odolávat manipulaci a argumentačním klamům

CÍLOVÁ SKUPINA

Pro všechny, na nichž leží zodpovědnost činit důležitá rozhodnutí. Pro všechny, kteří se chtějí dozvědět více. 

OBSAH

 • Kritické myšlení: aneb nejste tak chytří, jak myslíte (efekt kritického myšlení  na rozhodování)
 • Čím nás klame vlastní mozek - kognitivní zkreslení a chyby
 • Sebereflexe a Dunning-Kruegerův efekt
 • Jak rozpoznat lež, manipulaci a nejčastější argumentační klamy a jak se jim bránit
 • Emoce vs. racionalita v rozhodování
 • Skryté nástrahy pozitivního myšlení a “dobře míněných rad” (Magické myšlení a Rosenthalův efekt)
 • Efektivní rozhodování vs. rozhodovací paralýza (síla intuice a bleskový odhad pravděpodobnosti)
 • Proof of concept - jak si ověřit správnost svých rozhodnutí dříve, než bude pozdě

METODY

Kurz analyzuje důležité faktory a kognitivní chyby, které zásadně ovlivňují schopnost rozhodování a řešení problémů a učí účastníky nové koncepty a techniky, díky nimž mohou zlepšit své rozhodování a celkový výkon.

LEKTOR

Mgr. Filip Lepier - lektor, mentor, kouč a HR konzultant  působící v oblasti HR a marketingovém výzkumu.
Intenzivně věnuje zejména rozvoji managementu velkých nadnárodních firem, poradenství v oblasti nastavování vnitrofiremních procesů zaměřených na zvyšování motivace zaměstnanců a měření spokojenosti zaměstnanců.

TERMÍN

30.5.2019  (9,00 - 16,30 hod.) 

KRITICKÉ MYŠLENÍ A ROZHODOVÁNÍ

Vybraný termín:

 Praha

Cena

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je deset a tři ? Součet zapište číslicemi.