„Koučuj svůj tým“ - projektová práce

kurz

Základní info

Co získáte:

Metodiku, která:

  • umožňuje v náročných situacích (problémy s nadřízenými i podřízenými, personální změny, nejasné priority a přetíženost, neplnění termínů či objemů, nutnost rozvoje,…) definovat, co je „problém“, popř. problémy,ujasnit si priority a najít optimální řešení,

  • má celostní pohled, tzn. zohledňuje při řešení osobnost manažera, specifika týmu i firmu jako celek,

  • orientuje se na to, co funguje a pracuje s rozvojem zdrojů a silných stránek manažera i členů týmu. Včetně principu „učení se z chyb“ – jako ukazatelů slepé uličky.

  • využívá principů koučinku k vedení týmu (systémem orientace na výkon i na lidi) jako kreativního celku.

„Koučuj svůj tým“ - projektová práce

Vybraný termín:

 Praha

Cena
20000 Kč

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.