"KOUČUJ sám sebe" - Individuální sezení

kurz

Základní info

Co získáte:

  • Mapu svých zdrojů, silných stránek, schopností a způsobů jejich využití.

  • Identifikování osobního „Taxisu“ – tj. místa, kde se točím problémově v kruhu a nemohu najít řešení a způsobu jeho zpracování.

  • Mapu svých požíračů energie (včetně času a místa) a jejich ošetření prostřednictvím svých zdrojů (včetně času, místa a vytvoření podpůrné sociální sítě).

  • Nalezení optimální stavu svého „Lifestylu“ a mechanismů jeho udržení.

  • Práce s časovou osou, emocemi, pojetím člověka jako celistvé bytosti, respektování zásad psychohygieny v našem kulturním prostředí s ohledem na individualitu člověka.

  • Metodiku „koučování své podpůrné sociální sítě“.

  • Speciální metodiku GIO = Get it out – principy (jak odstranit osobnostní bloky v práci i v osobním životě, uvolnit svůj potenciál a využít jej v další životní etapě).

  • Způsob, jak využít energii konfliktu a krize pro další rozvoj své osobnosti.

  • Individuální techniku, jak s využitím nadhledu, humoru a zdrojů vědomě utvářet svůj život!

"KOUČUJ sám sebe" - Individuální sezení

Vybraný termín:

 Praha

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.