Koučing individuálny

Základní info

Osobnostný a profesný rozvoj s pomocou koučingu. Každé sedenie je uniktátne v tom, že žiadna téma sa nemusí opakovať a dokonca ani ta istú téme neexistuje jediné správne riešenie. Je na každom človeku, s skou témou do koučingu prichádza. Na ilustráciu uvádzame niekoľko tém, ktoré si klienti do koučingu prinášajú:

* zlepšenie sociálnych zručností a kompetencií v oblasti riadenia (manažment) a vedenia (líderstvo),

* odstránenie nevhodných vzorov správania, vnímania a hodnotenia,

* odbúranie blokád týkajúcich sa výkonu, kreativity a motivácie,

* zaobchádzanie s osobnými krízami (vrátane kríz v oblasti nachádzania zmyslu života napríklad pri strate blízkej osoby a pod.),

* podpora pri riešení akútnych konfliktov (napr. vzťahové konflikty s inými osobami),

* vytvorenie nových návykov súvisiacich so zmenou organizačnej štruktúry alebo s významnými zmenami v rámci organizácie (napr. vysporiadanie sa s novými rolami, integrácia nových pracovníkov a iné),

* príprava na nové úlohy a situácie (napr. prijatie ponuky povýšenia a s tým spojenej zodpovednosti),

* podpora pri zavádzaní alebo zmene štýlu vedenia,

* prehĺbenie porozumenia jednotlivých ľudí, konkrétnych medziľudských vzťahov a práca na ich rozvoji (podobná potreba sa môže vyskytnúť napríklad u technicky orientovaných ľudí),

* podporovanie tímovej spolupráce (pracovné skupiny, projekty týkajúce sa viacerých oddelení),

* riešenie konfliktov medzi jednotlivcami a/alebo skupinami,

* zmena podnikovej kultúry spojená s odlišným skutočným správaním spolupracovníkov,

* ďalšie:stanovovanie cieľov, roly a konflikty hodnôt, stres, syndróm burn-out, prepracovanie a iné.

Koučing individuálny

Vybraný termín:

 Bratislavský kraj Upřesnující informace k termínu

Cena
1 900 Kč

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je čtyři a tři ? Součet zapište číslicemi.