KOMUNIKAČNÍ STRATEGIE - PR A KRIZOVÁ KOMUNIKACE, MEDIÁLNÍ TRÉNINK

Základní info

KOMUNIKAČNÍ STRATEGIE - PR A KRIZOVÁ KOMUNIKACE, MEDIÁLNÍ TRÉNINK 
- než se rozsvítí červené světlo; příprava na vystoupení v médiích, simulace rozhovorů s novináři, práce v profi TV studiu.

CÍL
Trénink je zaměřen na seznámení s úlohou PR, poznáním pravidel krizové komunikaci, k získání potřebných dovedností při komunikaci s novináři a médii a  k přípravě na vystoupení v médiích. Je zaměřen vysoce prakticky - na teoretické základy navazuje zejména konkrétní příprava a provedení mediální a krizové komunikace a  vystoupení v médiích "na nečisto" s odborníky v profesionálním studiu. Poznáte své silné i slabé stránky, naučíte se udržet pozornost, formulovat své odpovědi pro média a připravit se na možné novinářské chytáky.

CO SE ÚČASTNÍCI NAUČÍ
-          seznámí se s úlohou PR a s mediálními taktikami a strategiemi
-          pochopí a naučí se realizovat principy krizové komunikace
-          poznají zásady živého vysílání ve studiu
-          udržovat pozornost a formulovat odpovědi pro média
-          rozeznají manipulační techniky a dokážou jim čelit
-          vyzkoušejí si několik typů rozhovorů s novináři
-          rozpoznají své silné i slabé stránky při vystoupení v médiích
-          získají cenné rady od profesionálů (oblečení, doplňky, vizáž, postoj a gesta)

OBSAH
PR,  KRIZOVÁ A MEDIÁLNÍ KOMUNIKACE 

 • Vztahy s veřejností - Public Relations
 • Smysl a cíle PR
 • Vztahy s médii - Media Relations
 • Publicita
 • Monitoring tisku
 • Vyhodnocování PR aktivit
 • Krizová komunikace - co je krize, jak ji identifikovat, postup při krizové komunikaci, chyby při krizové komunikaci
 • Proč a jak sdělit něco nepříjemného
 • Potřeba uvolnit správné informace ve správný čas
 • Základní principy komunikace s médii - kontakt a komunikace s novináři, pravidla pro psaní tiskové zprávy, desatero komunikace  s novináři
 • Jak přesvědčit novináře (redaktora) - příprava a průběh rozhovoru, vaše práva, autorizace
 • Zákonitosti mediálního rozhovoru (čas, typ rozhovoru, zkratka)
 • Příprava podkladů, osobnost řečníka
 • Formulace odpovědí na podpásové nebo nepříjemné dotazy
 • Co dělat, když se do odpovědi zamotáte, je vhodná formulace NO COMMENT?
 • Nácvik různých typů rozhovorů a vystoupení


MEDIÁLNÍ TRÉNINK - TV studio, nácvik:

 • Interview - základní zásady
 • Formulace odpovědí - teoretické základy, nácvik
 • Jak odpovídat, pokud neznám odpověď
 • Zvládání nesnadných nebo podpásových dotazů
 • Zásady živého vysílání
 • Image a styl pro vystoupení v médiích, vizuální stránka, neverbální komunikace
 • Práce s technikou - projev na mikrofon, snímání kamerou
 • Jak překonat trému a projevy nervozity při vystoupení
 • Trénink vystoupení v médiích (TV nebo rozhlasové studio)
 • Analýza vystoupení, určení silných a slabých stránek vystoupení, zpětná vazba
 • Audio a videotrénink - opakovaná vystoupení, záznam na CD/DVD

1 denní trénink  (8 vyuč. hod.) pro min. 4, max. 7 osob

METODY
Praktický trénink vedený odborníky z  médií. Každý účastník tréninku získá individuální zpětnou vazbu a doporučení dalšího rozvoje + záznam svých vystoupení na DVD.

LEKTOŘI
Jozef Ftorek, M.A. -  lektor a konzultant PR a média, VŠ pedagog a žurnalista, nebo
Štěpánka Duchková - TV moderátorka, mediální konzultanka,
PhDr. Marie Retková  - televizní hlasatelka, rozhlasová moderátorka, moderátorská a redakční praxe.
Techničtí pracovníci + profesionální kameraman a zvukový technik ve filmovém studiu.

MÍSTO KONÁNÍ
Školící centrum ag. AHA, Na Pankráci 30, P4, metro C- Vyšehrad
+ profesionální filmové a TV studio v Praze.

KOMUNIKAČNÍ STRATEGIE - PR A KRIZOVÁ KOMUNIKACE, MEDIÁLNÍ TRÉNINK

Vybraný termín:

 Praha

Cena

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je deset a osm ? Součet zapište číslicemi.