KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI, řeč těla, vyjednávání

Kurz na míru

Základní info

hrthCíl kurzu:
Vysvětlit a procvičit naše komunikační nástroje a dovednosti a jak je využívat v denní praxi.
Poznat signály, které lze vypozorovat z gest, mimiky, řeči těla.
Vysvětlit jak vzniká komunikační šum a nedorozumění na pracovišti.
Naučit se vyjednáváním dosáhnout oboustranně akceptovatelných cílů a odstranit komunikační spory.
Naučit se odhalit svoje slebé komunikační vazby.

Nejvhodnější pro:
Vhodné pro všechny, kteří chtějí lépe komunikovat, vést podřízené, vystupovat před druhými, prezentovat, ovlivňovat spolupracovníky nebo zákazníky či klienty.

Obsah kurzu:
• Analýza vlastního stávajícího komunikačního stylu
• Rozbor současných komunikačních kanálů ve společnosti, jejich plusy a mínusy
• Jak funguje dezinfomace ve firmě a informační šum
• Analýza všech osobních informačních a komunikačních nástrojů
• Vizuální, auditivní a kinestetické vnímání
• Oční kontakt
• Ruce jako nositelé informací
• Umění naslouchat
• Verbální projev
• Techniky kladení otázek a řízení rozhovorů
• Schopnost naslouchat
• Vlastní řeč těla a co lze rozpoznat na řeči těla druhých
• Regulátory napětí
• Gesta a symboly, hra rukou v obličeji
• Rozdílná typologie lidí a rozdílnosti komunikace
• Osobní a pracovní prostor k jednání
• Jak dělat a přijímat kritiku
• Vyjednávání – varianty, příprava, dosažení cíle, zhodnocení
• Modelový nácvik vyjednávání

Individuálnost:
Tento kurz pro vás připravíme na míru podle vašich potřeb v rozsahu dle zadání.

 

Poznámky:
Manažeři v obchodních organizacích stráví denně okolo 85 - 99% komunikací a vyjednáváním. Správná a efektivní komunikace verbální i neverbální v rámci firemního prostředí se ukazuje jako velmi důležitý článek pracovního procesu, který se týká všech zaměstnanců.

Chcete lépe vést rozhovory a jednání? • Chcete odstranit informační šumy na pracovišti? • Chcete umět lépe využít přesvědčovacích technik? • Chcete pochopit duševní pochody vašich zákazníků a spolupracovníků? • Chcete efektivněji dosahovat svých cílů při vyjednávání a zároveň uspokojovat požadavky druhé strany?
Naučte se základní komunikační a vyjednávací násobilku.Metody:
Teorie a vysvětlení
Testy komunikačního profilu
Nácviky
Simulace situací
Zpětná vazba

KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI, řeč těla, vyjednávání

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je deset a jedna ? Součet zapište číslicemi.