KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI, řeč těla, vyjednávání

Kurz na míru

Základní info

hrthCíl kurzu:
Vysvětlit a procvičit naše komunikační nástroje a dovednosti a jak je využívat v denní praxi.
Poznat signály, které lze vypozorovat z gest, mimiky, řeči těla.
Vysvětlit jak vzniká komunikační šum a nedorozumění na pracovišti.
Naučit se vyjednáváním dosáhnout oboustranně akceptovatelných cílů a odstranit komunikační spory.
Naučit se odhalit svoje slebé komunikační vazby.

Nejvhodnější pro:
Vhodné pro všechny, kteří chtějí lépe komunikovat, vést podřízené, vystupovat před druhými, prezentovat, ovlivňovat spolupracovníky nebo zákazníky či klienty.

Obsah kurzu:
• Analýza vlastního stávajícího komunikačního stylu
• Rozbor současných komunikačních kanálů ve společnosti, jejich plusy a mínusy
• Jak funguje dezinfomace ve firmě a informační šum
• Analýza všech osobních informačních a komunikačních nástrojů
• Vizuální, auditivní a kinestetické vnímání
• Oční kontakt
• Ruce jako nositelé informací
• Umění naslouchat
• Verbální projev
• Techniky kladení otázek a řízení rozhovorů
• Schopnost naslouchat
• Vlastní řeč těla a co lze rozpoznat na řeči těla druhých
• Regulátory napětí
• Gesta a symboly, hra rukou v obličeji
• Rozdílná typologie lidí a rozdílnosti komunikace
• Osobní a pracovní prostor k jednání
• Jak dělat a přijímat kritiku
• Vyjednávání – varianty, příprava, dosažení cíle, zhodnocení
• Modelový nácvik vyjednávání

Individuálnost:
Tento kurz pro vás připravíme na míru podle vašich potřeb v rozsahu dle zadání.

 

Poznámky:
Manažeři v obchodních organizacích stráví denně okolo 85 - 99% komunikací a vyjednáváním. Správná a efektivní komunikace verbální i neverbální v rámci firemního prostředí se ukazuje jako velmi důležitý článek pracovního procesu, který se týká všech zaměstnanců.

Chcete lépe vést rozhovory a jednání? • Chcete odstranit informační šumy na pracovišti? • Chcete umět lépe využít přesvědčovacích technik? • Chcete pochopit duševní pochody vašich zákazníků a spolupracovníků? • Chcete efektivněji dosahovat svých cílů při vyjednávání a zároveň uspokojovat požadavky druhé strany?
Naučte se základní komunikační a vyjednávací násobilku.Metody:
Teorie a vysvětlení
Testy komunikačního profilu
Nácviky
Simulace situací
Zpětná vazba

KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI, řeč těla, vyjednávání

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.