KOMUNIKÁCIA V STRESE

Základní info

Cieľ kurzu:

 • Identifikovať a korigovť svoje reakcie v stresových situáciach.
 • Rozvinúť schpnosti pracovníkov potrebné k zvládaniu stresu a stresových situácií.
 • Nacvičiť si relxačné ukľudňujúce techniky.
 • Zvládnuť vhodné komunikačné postupy v stresových situáciach.

Kurz je určený pre:

všetkých, ktorí sú vystavení vysokej záťaži až stresu a cítia, že to začína negatívne ovplyvňovať ich komunikáciu so spolupracovníkmi alebo zákazníkmi. Ak s tým chcete niečo urobiť tento kurz je práve pre Vás.

Obsah kurzu:

Stres

 • výpovede o strese, definícia a typy stresov
 • príznaky stresu a jeho priebeh
 • stres v pracovnom prostredí, mapa stresu práce,

Zvládanie stresu

 • prevencia pred stresom
 • protistresové cvičenia, krátke uvoľňujúce cvičenia
 • návody na relax a relaxačné cvičenia

Sebaúcta

 • uvedomenie si svojich silných stránok
 • ochota otvoriť sa novým možnostiam
 • rozhodovať sa za seba a niesť zodpovednosť za svoje rozhodnutia
 • úcta k sebe ako k človeku

Komunikačné vzorce v strese

 • opakujúce sa spôsoby komunikácie v strese
 • identifikovanie opakujúcich sa vzorcov a možnosti zmeny
 • pracovné situácie
 • skúmanie pravidiel

Komunikačná technika teplomer

 • skupinová technika na overenie atmosféry v skupine
 • znižovanie napätia

Viac informácií o našich kurzoch nájdete na www.fbe.sk.

KOMUNIKÁCIA V STRESE

Vybraný termín:

 Bratislavský kraj

Cena

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je dvě a dvě ? Součet zapište číslicemi.