KOMUNIKACE & ZÁKLADNÍCH 8 PSYCHOTYPŮ ČLOVĚKA

seminář

Základní info

Hledáme společné prvky chování lidí, zařazujeme je do typologických skupin, učíme se orientovat v dynamice chování člověka.

Cílem tohoto semináře je naučit se rozlišovat charaktery lidí tak, abychom dovedli přizpůsobit vlastní chování a delegování úkolů tak, aby tyto úkoly byly co nejlépe přijaty a plněny.

V tomto semináři se budeme zabývat těmito tématy:
 • Pravidla efektivní komunikace, sebepoznání jako základ správné komunikace

 • Aktivní naslouchání a umění naslouchat

 • Bariéry komunikace získané v dospělosti

 • Předem naprogramované vzorce chování a dynamika osobnosti

 • Preference podnětů - užitečnost, efektivita, stabilita, dynamika, vitalita

 • Lidé, kteří preferují ve svých činnostech objevování

 • Lidé, kteří preferují ve svých činnostech usměrňování

 • Lidé, kteří preferují ve svých činnostech vytváření harmonických vazeb

 • Lidé, kteří preferují ve svých činnostech bezchybnost a dokonalost práce

 • Lidé, kteří preferují spolupráci v týmu a hledisko MY

 • Hraniční typy a jejich reakce na námitky a pochvalu

 • Jakou mám já sám preferenci pracovních postupů ?

 • Testování : Kdo jsem ?

 • V čem se mám zdokonalit ?

 • Čeho se bojíme a co preferujeme

 • Synergický efekt MY

Komu je seminář určen:
 • Manažerům na všech úrovních řízení a budoucím manažerům, majitelům malých a středních firem, kteří jsou v pozici reprezentanta firmy

 • Vedoucím zaměstnancům, kteří ve své pracovní praxi vedou pracovní týmy

 • Zaměstnancům personálních útvarů, obchodním zástupcům a pracovníkům, kteří jsou v přímém styku s klienty

 • Ostatním zaměstnancům, kteří ve své pracovní pozici často komunikují a jsou konfrontování s konfliktními situacemi 

Reálný cíl absolventa:
 • Získá přehled v základní typologii člověka

 • Nabude jistotu při pracovním a obchodním jednání s neznámou osobou

 • Získá lepší připravenost na reakci klienta - zákazníka - a na reakce při osobních jednáních

 • Získá lepší připravenost na reakce spoluzaměstnanců a podřízených při pracovních jednáních

KOMUNIKACE & ZÁKLADNÍCH 8 PSYCHOTYPŮ ČLOVĚKA

Vybraný termín:

 Moravskoslezský kraj

Cena
3 915 Kč

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.