KOMUNIKACE V OBTÍŽNÝCH SITUACÍCH - v týmu, s kolegy a pracovními partnery

Základní info

Řešíte komunikačně obtížné situace v týmu, s kolegy a pracovními partnery?
Potřebujete umět dobře reagovat při zvládání konfliktů, vést nepříjemné rozhovory s podřízenými, vyjednávat, argumentovat a asertivně komunikovat v konkrétních složitých situacích?

____________________________________________________________________

PŘÍNOSY

 1. Naučíte se lépe a přesvědčivěji argumentovat a vyjednávat
 2. Nacvičíte si přesnější formulaci myšlenek
 3. Budete mít větší kontrolu nad rozhovory s kolegy a podřízenými
 4. Udržíte si odstup od problémů, které přísluší jiným
 5. Dosáhnete lepších výsledků rozhovorů

Tento kurz je postaven na zkušenostech s desítkami manažerů, se kterými lektor - autor tréninku - řešil obtížné situace při jednání s kolegy a podřízenými. Většina z nich ztrácela nadhled a chyběly jim jednoduché a přitom účinné komunikační techniky.

OBSAH

 • Jak se vyjadřovat trefně a s jistotou - umění správné formulace myšlenek
 • Techniky udržení rámce hovoru i v obtížné situaci
 • Postupy kladení otázek a získávání informací při hrozící eskalaci konfliktu
 • Různé cesty, jak argumentovat, vyjednávat a přitom udržet emoce pod kontrolou
 • Techniky vstřícné komunikace jako prevence nebo řešení vzniklého konfliktu
 • Naslouchání komunikačnímu partnerovi
 • Jak zvládnout osobní útoky a manipulace a přitom udržet obtížnou situaci pod kontrolou
 • Trénink správně zacílené komunikace a pohotových a citlivých formulací

Znalosti:

 • Obavy v komunikaci a jejich negativní dopady
 • Role respektu a otevřenosti v komunikaci
 • Neshoda jako zdroj synergie
 • Zvládání emocí a koncentrace na porozumění a dohodu
 • Vznik nedorozumění a jak ho minimalizovat
 • Jak komunikovat před vznikem konfliktu a v konfliktu

Techniky:

 1. Pokročilé kladení otázek (trénink)
 2. Rámování a přerámování rozhovorů (trénink)
 3. Vyjednávání pravidel komunikace /spolupráce a jejich využití (trénink)
 4. Silná argumentace (trénink)
 5. Prvky asertivní komunikace (trénink)
 6. Větné vzorce a účinné techniky založené na NLP (trénink)
 7. Rozbor konkrétních podnětů účastníků z praxe účastníků

FORMA

1 denní intenzivní praktický trénink bez zbytečných teorií
Program obsahuje krátké lekce jako úvod do převažujících moderovaných diskuzí a tréninků. Většinu času účastníci aktivně trénují v malých skupinách nebo řeší konkrétní situace ze svého pracoviště.

Situace

 • Vyjednávání s kolegy a podřízenými
 • Rozhodování konfliktů mezi podřízenými
 • Motivační podání novinek nebo změn
 • Uklidnění emocí partnera před jednáním
 • Empatický projev pro získání spojenectví
 • Poskytování zpětné vazby
 • Kárání a pochvala
 • Chování při verbálním útoku

TERMÍN
13.11.2023  (9,00 - 16,00 hod., 8 vyuč. hod.)

poslední 2 volná místa

LEKTOR
Ing. Jan Korbel - lektor manažerských a komunikačních dovedností, kouč a certifikovaný facilitátor s praxí v mezinárodních firmách

MÍSTO KONÁNÍ a kontakty
Školící centrum agentury AHA,  P4, Na Pankráci 30, metro C- Vyšehrad

KOMUNIKACE V OBTÍŽNÝCH SITUACÍCH - v týmu, s kolegy a pracovními partnery

Vybraný termín:

 Praha

Cena
4 350 Kč + 21% DPH

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je jedna a jedna ? Součet zapište číslicemi.