Kalkulace nákladů a cen

Kurzem Vás provede Ing. Pavlína Vančurová, Ph.D.

působí jako finanční ředitelka ve vlastní společnosti zabývající se manažerským účetnictvím a současně spolupracuje v oblasti řízení a zpracování…

Základní info

PRO

Určeno pro podnikatele, majitele firem, ekonomy, kalkulanty cen, pracovníky controllingu, vedoucí pracovníky a zaměstnance ekonomického oddělení.

CÍL

Kalkulační systém se v každé firmě vyvíjí odlišně v závislosti na strategii a mnoha dalších faktorech. Co mají ale kalkulace v různých firmách společného, je skutečnost, že jsou nezbytné pro plánování a analýzu ziskovosti a mnohdy slouží jako hlavní podklad pro stanovení cen. Víte:
  • Jakými způsoby do kalkulace započítat nákladové položky?
  • Jak je to s rozpočtováním nepřímých, fixních a režijních nákladů na jednotlivé firemní výkony, výrobky?
  • Jak rozdělit režijní náklady mezi jednotlivé výrobky?
  • Jak nastavit cenu, aby spolehlivě pokrývala výdaje, nesla zisk, a přitom byla pro zákazníky vyhovující?
  • Jak při efektivním nastavení cen využít nejen dobře fungujícího kalkulačního systému firmy, ale také zohlednit signály trhu a využít psychologii ceny?
Toto školení vám podá přehled kalkulačních metod na praktických příkladech s vysvětlením vhodnosti jejich využití nejen při cenotvorbě. Naučíte se správně spočítat a vyhodnocovat náklady na konkrétní výrobek na základě jasného členění nákladů a zvolení správné metody kalkulace. Ovládnete cenové a nákladové kalkulace ve vztahu k výsledkům vaší firmy

OBSAH

  • Jaké jsou druhy kalkulací a jak je využít ve výrobní firmě – obsah a struktura kalkulovaných nákladů, předběžné, operativní, plánové a výsledné kalkulace
  • Kalkulační postupy a metody – kalkulace dělením, kalkulace poměrovými čísly, přirážkové kalkulace, kalkulace plných a variabilních nákladů, kalkulační vzorce
  • Kalkulace režijních nákladů – metody rozvrhování režijních nákladů na jednotlivá střediska, na jednotlivé výrobky, procesy, činnosti, projekty, volba správné kalkulační metody

METODY

Interaktivní výklad - zapojování účastníků, interaktivní didaktické hry, praktické příklady – aplikace využití kalkulačních metod s vlastními výpočty, řízená diskuze – odborná zpětná vazba na podněty účastníků z praxe.

POZNÁMKA

      Účastníkům doporučujeme mít k dispozici kalkulačku pro výpočet příkladů. Složitější kalkulační postupy budou po skončení kurzu k dispozici účastníkům v Excelu.

Kalkulace nákladů a cen

Vybraný termín:

26.3.2024  Praha 2 Upřesnující informace k termínu

Cena

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je tři a čtyři ? Součet zapište číslicemi.