Jiný kraj, jiný mrav - principy multikulturního managementu

kurz

Základní info

Spolupráce s osobami z různých kultur může přinášet řadu podnětů, může se však stávat i zdrojem nedorozumění. Cílem semináře je upozornit na potenciální úskalí multikulturní spolupráce a naučit se jim čelit. Tento on-line seminář je určen:
stávajícím i budoucím manažerům pohybujícím se ve mnohonárodním prostředí, kteří chtějí zvýšit účinnost svého řídícího jednání nebo zdokonalit řízení lidí ve své organizaci. Je určen i personálním manažerům, kteří se zabývají tréninky řídích schopností vedoucích zaměstnanců pracujících v multikulturním prostředí.
Cíl tohoto on-line semináře:
Cílem semináře je upozornit na potenciální úskalí multikulturní spolupráce a naučit se jim čelit.
Obsah tohoto on-line semináře:
Kulturní rozdíly, jejich hlavní příčiny a projevy
Zdroje nedorozumění v multikulturní spolupráci
Jak využít výhody multikulturní rozmanitosti
Prevence problémů při spolupráci s osobami z různých kultur atd.
Spolupráce s osobami z různých kultur může přinášet řadu podnětů, může se však stávat i zdrojem nedorozumění. Cílem semináře je upozornit na potenciální úskalí multikulturní spolupráce a naučit se jim čelit. Tento on-line seminář je určen:
stávajícím i budoucím manažerům pohybujícím se ve mnohonárodním prostředí, kteří chtějí zvýšit účinnost svého řídícího jednání nebo zdokonalit řízení lidí ve své organizaci. Je určen i personálním manažerům, kteří se zabývají tréninky řídích schopností vedoucích zaměstnanců pracujících v multikulturním prostředí.
Cíl tohoto on-line semináře:
Cílem semináře je upozornit na potenciální úskalí multikulturní spolupráce a naučit se jim čelit.
Obsah tohoto on-line semináře:
Kulturní rozdíly, jejich hlavní příčiny a projevy
Zdroje nedorozumění v multikulturní spolupráci
Jak využít výhody multikulturní rozmanitosti
Prevence problémů při spolupráci s osobami z různých kultur atd.

Jiný kraj, jiný mrav - principy multikulturního managementu

Vybraný termín:

 ONLINE

Cena
490 Kč

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.