Jak nejlépe začít s podnikáním a s investováním

kurz

Základní info

PŘÍNOSY KURZU:

?ijeme v době globalizace, kdy je (paradoxně) role jedince stále
důle?itěj?í. A proto se Vás ptáme ? chcete být finančně svobodní? V tomto
kurzu se dozvíte, jak na to. V době, kdy je ji? jasné, ?e nebudete mít jen
jednu práci u jednoho zaměstnavatele na celý ?ivot, přicházíme s
alternativní nabídkou pohledu na Vá? dosavadní profesní a finanční ?ivot.

Tento kurz je hodný pro ty z Vás:

- kteří hledáte změnu ve svém profesním ?ivotě (zaměstnanci ve veřejném
i soukromém sektoru)
- kteří se teprve chystáte si zaměstnání najít (studenti, matky na mateřské
dovolené, ...)
- kteří jste ji? star?í a obtí?ně hledáte uplatnění na pracovním trhu
- které toto téma prostě jen zajímá

LEKTOR:

Ing. Tomá? Havrda (lektor, business konzultace pro řadu úspě?ných
mezinárodních společností, majitel konzultační společnosti, finanční
investor)

POJMY V KURZU:

Vysvětlení důle?itých pojmů v podnikání a investování na praktických
příkladech * Příjmy vs. Výdaje * Důle?itost porozumění finančních toků
(Cashflow) * Co jsou to pasivní příjmy? * Investování do nemovitostí *
Zalo?ení vlastní firmy * Sestavení vlastního Podnikatelského plánu *
Zku?enosti s investováním a řízením firmy z praxe * Finanční svoboda *
Finanční inteligence

ORGANIZACE KURZU:

Tento kurz je oddělen na část teoretickou a část praktickou. V teoretické
části kurzu se dozvíte, jaké principy je třeba znát, abyste byli úspě?ní v
podnikání a investování. V praktické části kurzu se naučíte, jak správně
napsat svůj vlastní podnikatelský plán. V této části kurzu také dostanete
ihned zpětnou vazbu a hodnocení tohoto Va?eho plánu od zku?eného lektora.

Jak nejlépe začít s podnikáním a s investováním

Vybraný termín:

 Praha

Cena
2 500 Kč

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.