ISMS bez tajemství

kurz

Základní info

Kód kurzu: ISMS0
Garant kurzu: Ing. Petr Vlček
Délka kurzu: 1 den

Vstupní přepoklady
- žádné

Komu je kurzu určen
-
manažerům společnosti
- vedoucím IT pracovníkům
- IT pracovníkům obecně

Cíle kurzu
-
seznámit se s problematikou ISMS
- pomoci se orientovat v problematice řízení informační bezpečnosti
- seznámit se s používanými pojmy a jejich významem
- seznámit se s normativním rámcem ISMS
- být schopen si definovat účel a rozsah ISMS ve svém podniku/společnosti

Osnova:

Představení ISMS jako systémů řízení informační bezpečnosti
- co to je bezpečnost informací
- proč potřebuji nějaký systém?

Definice a objasnění základních pojmů ISMS
- co rozumíme pod pojmy jako: riziko, hrozba, zranitelnost, ...
- jaké jsou vazby a souvztažnost celého systému

Argumenty pro nasazení ISMS do jednotlivých podniků
-
proč to potřebuji?
- jaké jsou přínosy?
- co tím získám?

Vymezení procesu řízení informační bezpečnosti
-
stručné seznámení se strukturou norem definujícími ISMS
- legislativní základ, aneb opora ISMS v zákonech
- jak se k této problematice postavit
- proč se tím vším vlastně zabývat

Postupy budování ISMS
- procesy zavádění ISMS
- vymezení hranic při zavádění ISMS jako  klíčový prvek úspěšnosti celého procesu
- certifikace jako cílový stav zavádění ISMS

Analýza rizik jako základní stavební kámen ISMS
- když nevím, co mám chránit
- když nevím, proč to chránit
- když nevím, co mi reálně hrozí
- když potřebuji určit priority při řešení bezpečnostních problémů

Bezpečnostní politika jako rámec prosazování bezpečnosti v podniku
-
potřebuji reálnou podporu vedení
- potřebuji rámec pro vztahy s dodavateli a odběrateli
- potřebuji rámec pro výchovu zaměstnanců a uživatelů informačních systémů

Je to kontinuální proces aneb plán zvládání rizik
- řeším na prvním místě to, co je pro podnik či společnost nejdůležitější
- je to o definování cílů a plánů jejich realizace
- musím být schopen po čase posoudit, jestli jsem nebo nejsem v řešení bezpečnostních problémů efektivní
- podle nově přicházejících hrozbe pravidelně koriguji svou strategii

ISMS a důležité vazby na lidské zdroje
-
jak ovlivňuje pracovně právní vztahy
- vzdělávání lidských zdrojů
- jak pomůže ISMS vynutit určitý tip chování v podniku/společnosti

Certifikace ISMS
- proč certifikovat ISMS ve vašem podniku/společnosti
- jaké jsou konkrétní přínosy certifikace

 

ISMS bez tajemství

Vybraný termín:

 Praha

Cena

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.