Nabídka tohoto termínu kurzu již není aktuální. Podobné kurzy naleznete zde.

Interní směrnice a práce s nimi, normy, guidelines, procesy, redakce, akreditovaný 1 denní kurz

Základní info

Cílová skupina:

všichni, kdo mají kvalitu podnikových směrnic na starosti,
majitelé firem a top management,
pracovníci interního auditu,
tvůrci směrnic.

Cíle kurzu:

Seznámit účastníky s přínosy a s typickými úskalími interních směrnic (norem).
Objasnit význam stručného a jednoznačného vyjadřování v textu směrnic.
Ukázat proč "generální úklid" má v mnoha případech začít právě u směrnic.
Ukázat interní směrnice jako průsečík střetů zájmů, ale také jako dobré východisko pro obecný konsensus.
Zamyslet se nad problémy aktualizace směrnic.
Podat návod, jak dobré směrnice vytvářet.

Vstupní předpoklady účastníka:

Zájem o věc, schopnost logicky uvažovat

 
Program (9:00-16:00)

Zkvalitnění firemní kultury pomocí zkvalitnění její „vnitřní legislativy“. 
Podněty a věcné argumenty proč se změnami začít u směrnic
Špatně napsaná směrnice
Neobratné vyjadřování a jeho náprava
Vztah mezi pojmy „výrok“ a „norma“
Osvědčené příklady z praxe
Proč generální úklid ve firmě má v mnoha případech začít právě u směrnic

PRAKTICKÁ CVIČENÍ

Seznámení s typickými přínosy a úskalími interních směrnic
Vztah mezi směrnicí a systémem řízení
Typologie směrnic
Typické přínosy a typická úskalí interních směrnic (norem)
Definice procesu, řízený proces
Vztah mezi pojmy „směrnice“ a „proces“
Definice rolí, způsob „RACI“
Procesní mapy, vlastník, role

PRAKTICKÁ CVIČENÍ

Směrnice jakožto průsečík střetu zájmů
Směrnice jakožto dobré východisko pro všeobecně pospěšný firemní konsensus

PRAKTICKÁ CVIČENÍ

Zásady a náměty pro tvorbu směrnic
Jak zdravé směrnice vypadají?
Jak pro zavedení (či asanaci) systému směrnic získat podporu vlivných lidí ?
Jednotná terminologie pro celou firmu?
Hierarchická struktura pojmů
Směrnice o směrnicích
Elektronická reprezentace – hypertext

PRAKTICKÁ CVIČENÍ

Příklad struktury dokumentace ISO
Šablona pro všechny směrnice
Fáze životního cyklu směrnice
Redakční cykly fungujícího systému firemních směrnic
Rozdělovník nové verze systému směrnic
Problémy s vícejazyčnými vydáními
Aktualizace směrnic

Diskuse, zhodnocení, závěr

Lektoři:

RNDr. Jiří Weinberger
Vladimír Krůta, Dipl.Mgmt.

Rozsah:

7 hodin

Sleva za 2 účastníky: 10 %
Sleva za 3 účastníky: 20 %
Sleva za 4 účastníky: 30 %

Interní směrnice a práce s nimi, normy, guidelines, procesy, redakce, akreditovaný 1 denní kurz

Vybraný termín:

7.4.2020  Praha

Cena
4000 Kč + 0 % DPH

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je šest a čtyři ? Součet zapište číslicemi.