Interní auditor QMS - zdokonalovací

Základní info

                                                                      
Komu je školení určeno                                  

• interním auditorům systému managementu kvality, kteří si chtějí obnovit
  platnost svého osvědčení
• všem, již se podílí na zavádění a udržování systému managementu kvality
  v organizaci a mají zájem rozšířit si své znalosti a dovednosti

Obsah školení

• současný stav norem v oblasti managementu kvality a auditování
• stručné opakování požadavků normy ČSN EN ISO 9001 se zaměřením na nejčastější 
  problémy při zavádění, certifikaci, udržování a zlepšování systému kvality
• interní audit – plánování, příprava, průběh a dokumentace
• nejčastější chyby při provádění interních auditů
• specifické dovednosti při vedení auditů

Co Vám školení přinese

Obnovíte a rozšíříte si své znalosti a dovednosti potřebné pro vykonává-
ní funkce interního auditora systému managementu kvality v organizaci.
Budete mít možnost konzultovat své praktické zkušenosti s odborníkem.
Dozvíte se, čeho se vyvarovat a jaké jsou nejčastější chyby při udržování
a auditování systému managementu kvality.
Školení je ukončeno závěrečným testem, na jehož základě Vám bude vy-
staveno osvědčení interního auditora QMS (platnost 3 roky od data vysta-
vení).

Interní auditor QMS - zdokonalovací

Vybraný termín:

14.10.2024  Brno

Cena
4 200 Kč + 21% DPH

Termíny kurzu

Brno
Tento termín

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je pět a dvě ? Součet zapište číslicemi.