Interkulturalita

Základní info

Komu je školení určeno

  • Manažerům, kteří chtějí úspěšné vést, motivovat a rozvíjet ostatní.
  • Těm, kdo chtějí rozvíjet sami sebe v profesní i osobní rovině.
  • Všem, kteří pracují v prostředí, kde se střetávají a kooperují rozdílné národy a kultury, či řídí zaměstnance v tomto prostředí

Program

  • Mozek a socializace.
  • Verbální a neverbální znaky interkulturality.
  • Interkulturní kompetence a jak je získat.
  • Emoční inteligence a interkulturalita.

Přínosy

Účastníci získají:

  • Teoretické znalosti o tom, jak se naše kultura vštěpuje do našeho myšlení, jednání a chování.
  • Praktické dovednosti v dialogu s představiteli rozdílné kultury, společně s vědomostmi o specifikách jiných kultur.

Interkulturalita

Vybraný termín:

 Praha

Cena
1600 Kč + 21 % DPH

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je deset a čtyři ? Součet zapište číslicemi.