Individuální koučink

kurz

Základní info

Koučink představuje velmi osvědčenou metodu práce s osobním potenciálem lidí, kterým skutečně  záleží na jejich rozvoji.

Získává si narůstající oblibu napříč profesemi a pozicemi v zaměstnání.

Díky svým principům a metodám je určen pro člověka, který nechce o svých vizích jen hovořit, ale touží je proměnit v realitu, i méně aktivního jedince, jehož vnitřní náboj zůstává zatím skrytý.

Cíl

Naším cílem je dlouhodobý partnerský vztah založený na vzájemné důvěře, respektu a aktivní spolupráci, vedoucí ke spokojenosti zákazníka.

Pomáháme našim klientům identifikovat jejich skryté zdroje, objevovat nové možnosti řešení a chuť měnit sebe, lidi, věci a prostředí kolem sebe.

Klienti koučinkem lépe využijí svůj potenciál, aktivují myšlení, prohloubí své schopnosti a posílí svou sebedůvěru.

Jak náš koučink probíhá:

  • Úvodní schůzka

Seznámení se s klientem a identifikaci jeho potřeb a cílů věnujeme stěžejní pozornost. Společně domluvíme oblast koučování, plán, agendu a harmonogram, který bude oběma stranám vyhovovat.

  • Pravidelný kontakt s klientem

Aby koučink byl účinný a smysluplný, vyžaduje více pravidelných schůzek (optimálně 2 – 3x měsíčně v rozsahu 60 – 90 minut) se sledováním a vyhodnocením krátkodobých i dlouhodobých cílů. Krátkodobá spolupráce nepřináší efekt, proto se jí nevěnujeme.

  • Vlastní průběh

V partnerské diskusi vyhodnotíme aktuální situaci, stav splněných a rozpracovaných úkolů, identifikujeme zlepšení i nedostatky a zaměříme se na kroky k jejich postupnému odstranění. Upřesníme koučovací plán na další období a společně stanovíme, na co se má klient zaměřit.

  • Vyhodnocení

Posoudíme výsledky a pokroky klienta pro koučovací oblast, kterou jsme si vymezili, vyhodnotíme naši spolupráci a stanovíme další postup.

Individuální koučink pomáhá klientovi účinně využívat jeho potenciál a skryté rezervy.

Aby byl účinný, vyžaduje jeho plné zapojení a chuť přetvářet sama sebe.

Koučink není kuchařský recept, kdy spojením surovin a ingrediencí vzniká unifikovaný produkt, ani servisní mechanismus, který porouchané součástky uvede do plně funkčního stavu.

Nabízí podstatně víc. Nespokojit se s daným stavem věcí, rozvíjet sebe a aktivním působením měnit věci a lidi kolem sebe.

Vědět, jak věci změnit nestačí, musíte to udělat. Podpoříme Vás, abyste to sami zvládli.

Individuální koučink

Vybraný termín:

 Praha

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.