Implementace Facility managementu do společnosti – workshop (příprava VŘ na poskytovatele Facility management služeb)

Základní info

Proč se přihlásit

Absolvování semináře poskytne účastníkům základní rámec pro provedení analýzy potřeb a nalezení požadavků na podporu hlavních činností organizace. Naučí se sestavit podklady pro vytvoření smluvních dokumentů (FM smlouvy a SLA) a specifikaci kvalitativních požadavků (KPI/CPI). Účastníci workshopu zváží přínosy a rizika zajištění vlastními pracovníky (in-house), resp. nákupem FM služby (outsourcing). V rámci přípravy na sestavení výběrového řízení si také připraví možná výběrová kritéria.

Stručný obsah kurzu:

  • Příprava výběrového řízení na FM poskytovatele
  • Základní činnosti/podpůrné činnosti/hranice mezi nimi
  • Posouzení situace ve společnosti z pohledu FM podpory
  • Přehled FM služeb zajišťovaných ve společnosti
  • Fáze procesu, popis procesů
  • Specifikace služby na vstupu/na výstupu (procesní list)
  • Hodnocení kvality – stanovení KPI/CPI
  • Rámcového nastavení procesů a jejich řízení
  • Možné přínosy Facility managementu

Na co je seminář zaměřený

Kvalita výkonu podpůrných služeb je vždy závislá na důkladné analýze potřeb odběratele (klienta) a na kvalitní přípravě výběru poskytovatele FM služeb. V rámci workshopu si proto projdete jednotlivými kroky celé přípravy a realizace výběrového řízení na FM poskytovatele (jak interního, tak zejména externího – outsourcing). Seznámíte se s rozsahem podkladové dokumentace potřebné pro sestavení výběrového řízení, o obsahu a formě smluvních dokumentů, které bude potřeba připravit, o formě, jak budete spolupracovat s právníky a pracovníky nákupních úseků. Pokusíte se specifikovat kvalitu požadovaných služeb pomocí kvalitativních koeficientů KPI/CPI i nastavit si výběrová kritéria na FM poskytovatele.

Tento seminář je součástí rekvalifikačního kurzu facility manažera (2. den), lze ho však absolvovat i samostatně.

 

Implementace Facility managementu do společnosti – workshop (příprava VŘ na poskytovatele Facility management služeb)

Vybraný termín:

 Praha
09:00 – 17:00 hod.

Cena
4 250 Kč + 21% DPH

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je jedna a deset ? Součet zapište číslicemi.