HR AKADEMIE

Základní info

Ucelený program zaměřený na rozvoj budoucích personalistů a HR manažerů. Jak si vybudovat osobnost v obosru HR, jak se stát dobrým HR manažerem, jak se prosadit ve firmě a jak umět vyjednávat. Budeme také mluvit o nových HR trendech, digitalizaci i modernizaci HR. Sejdeme se offline a budeme sdílet své zkušenosti a čerpat nové dovednosti v oblasti HR.

MODULY A TÉMATA:

STRATEGIE HR + ZNALOST BUSINESSU – role HR ve firmě, životní cyklus firmy a zaměstnance, různé podoby HR ve firmě a úspořádání, životní cyklus firmy, jak HR strategie vychází z cyklu firmy, jak se vytváří HR strategie – vize. Vývoj role HRBP, Trendy v řízení lidí. Partnership – Jake role ma HRBP plnit?

Znáš svoji firmu? Co přinášíš do firmy? Jsi partnerem pro business? Představení různých nástrojů pro business analýzu firmy a jejich využití v praxi. SWOT analýza externího prostředí. Znalost konkurence, marketingová analýza z pohledu businessu.

HR EXPERTIZA – pre-boarding, onboarding, outplacement. Tvoření životního cyklu zaměstnance – provázanost a procesy. HR marketing – Propojení s employee branding, EVP. Propojení HR a marketingu. Plánování + HR reporting, benefity a odměňování, controlling.

VZTAHY A DŮVĚRA – základy koučování, dotazování a aktivního naslouchání, mentoring. Vybrané koučovací metody pro práci HR managera. Networking, vztahy v rámci firmy. Facilitace, moderace porad, mediace. Vyjednávací techniky – Umění prosadit a prodat HR. Prezentace pro klíčové stakeholdry. Jak prosadit změny, nové trendy v rámci firmy. Jak si připravit cíl a argumenty k vyjednávání.

PRÁVNÍ MINIMUM – Organizační management – TOM, corporate governance model. Základní principi při definování organzační struktury, výstupy modelu. Zplošťování organizačních struktur. GDPR, Transformace a organizační změny z pohledu zákoníku práce (zákoník práce v praxi).

OSOBNOST A TÝM – psychodiagnostika a sebepoznání, budování respektu, moje značka, techniky na posílení týmové spolupráce. Jak se prosadit ve firmě, posílení postavení HR ve firmě, budování respektu. Jak budovat svoji značku a proč to má smysl? Kdo jsem já a kdo jsou ostatní.

HR AKADEMIE

Vybraný termín:

25.2.2022 –  24.6.2022  Praha 1
09:00 – 15:00 hod.

Cena
40000 Kč + 21 % DPH

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je dvě a osm ? Součet zapište číslicemi.