Hodnotiaci rozhovor - nástroj riadenia výkonnosti a cielenej motivácie zamestnancov

kurz

Základní info

Cieľom   je naučiť sa efektívne a profesionálne využívať hodnotiaci rozhovor na riadenie výkonnosti  a cieleného rozvoja a motivácie zamestnancov. Účastníci sa naučia využívať rôzne komunikačné techniky počas hodnotiaceho rozhovoru, poznať a správne používať rôzne typy rozhovorov.  Naučia sa stanovovať a komunikovať ciele a úlohy zamestnancom. Precvičia si rozhovor, pochopia  súvislosti a dôležitosť jednotlivých krokov v praxi a získajú väčšiu istotu v prejave.  Zistia, prečo je kladenie otázok v rozhovore kľúčové. Pochopia rozdiel medzi motivačným a hodnotiacim rozhovorom a medzi rozhovorom a spätnou väzbou.

 

 • Význam hodnotiacich rozhovorov – hodnotenie ako základný nástroj manažéra
 • Systém hodnotenia a väzba na ostatné personálne nástroje
 • Hodnotenie – Riadenie výkonnosti  (procesy vers. ľudia)
 • Hodnotenie ako sociálny a komunikačný proces
 • Trojuholník výkonu – ako pristupovať k rôznym skupinám zamestnancov
 • Riadenie výkonu – stanovovanie a komunikovanie cieľov
 • Motivačný a hodnotiaci rozhovor (štruktúra rozhovorov a ich priebeh)
 • Samotný priebeh hodnotiaceho rozhovoru
 • Zásady vedenia hodnotiaceho rozhovoru (ako sa pripraviť)
 • Najčastejšie chyby pri hodnotení
 • Sila otázok
 • Spätná väzba

Hodnotiaci rozhovor - nástroj riadenia výkonnosti a cielenej motivácie zamestnancov

Vybraný termín:

 Bratislavský kraj

Cena
169 Euro + 20 % DPH

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je tři a šest ? Součet zapište číslicemi.