HLASOVÁ A MLUVNÍ VÝCHOVA - Práce s hlasem a dechem

Základní info

CÍL

Zvládnutí techniky řeči, efektivní zacházení s hlasem a dechem, podpora využívání přirozeného posazení a barvy hlasu pro zvýšení efektu mluveného projevu


CO SE ÚČASTNÍCI NAUČÍ

 • správně dýchat a hospodařit s dechem při mluveném projevu

 • využívat hlasu pro zvýšení přesvědčivosti svého tvrzení a vystoupení

 • srozumitelně vyslovovat

 • získat a udržet pozornost posluchačů svým hlasovým projevem

 

OBSAH

HLASOVÁ A MLUVNÍ VÝCHOVA

 • Práce s dechem - základ mluveného projevu

 • Energizace celého organizmu při vystoupení - jak dýchat efektivně a ekonomicky, řízení dechu při mluvení

 • Dechová kapacita a opora hlasu

 • Hlasová výchova - tvoření hlasu, síla, barva a znělost hlasu

 • Výslovnost hlásek a samohlásek

 • Přirozené posazení hlasu a rozvoj individuálního hlasového projevu

 • Osobní hlasová analýza každého účastníka a individuální doporučení práce s hlasem

FORMA
2 denní trénink
 (16 vyuč. hod.)

METODY
Praktický trénink vedený odborníkem se zaměřením na hlasovou výchovu a techniku řeči, hlasová a řečová cvičení. Každý účastník tréninku získá individuální zpětnou vazbu a doporučení dalšího rozvoje.

LEKTOŘI
Mgr. Ivana Vostárková
- lektorka a konzultantka hlasové výchovy a techniky řeči pedagogickou praxí na DAMU
Miroslav Dvořák, DiS. - pedagog, herec a moderátor, lektor rétoriky a hlasové výuky

Další související moduly na webových stránkách agentury: www.agentura-aha.cz popř. kontaktujte agenturu na tel: 603 422 003

HLASOVÁ A MLUVNÍ VÝCHOVA - Práce s hlasem a dechem

akreditace MŠMT (další vzdělávaní pedagogických pracovníků)
Vybraný termín:

 Praha

Cena
8 500 Kč + 21% DPH

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je osm a pět ? Součet zapište číslicemi.