Funkce a vzorce v MS Excel

Kurzem Vás provede Jaroslav Nedoma

Lektor informačních technologií Specializuji se na školení kancelářského balíčku MS Office. Kromě lektorství se věnuji tvorbě webů, specifickým…

Základní info

Cíle kurzu

Používáte v Excelu pouze funkci SUMA a ostatní funkce jsou pro vás poněkud vzdálenými pojmy? Během tohoto semináře porozumíte dalším jednoduchým i složitým funkcím včetně funkcí vnořených.
Na semináři se budeme věnovat také práci s maticovými i strukturovanými vzorci, což jsou oblasti, které nejsou mezi uživateli obecně známé, ale zefektivní každou vaši práci na maximum.

Usnadněte si práci s daty – naučte se efektivně pracovat s funkcemi v Excelu.

Obsah kurzu

Úvod k funkcím a vzorcům:
• adresace – princip relativní, absolutní a smíšené adresy,
• sledování závislostí ve vzorcích,
• definování názvů oblastí,
• zmnožený vstup – vstup vzorcem či hodnotou do více polí najednou,
• dynamická tabulka a strukturované vzorce (vzorce s hranatými závorkami (]),
• maticové vzorce (vzorce se složenými závorkami (}).

Funkce:
• obecně o funkcích,
• vnořené funkce
matematické funkce (SUMA, ZAOKROUHLIT, SUBTOTAL, SOUČIN.SKALÁRNÍ, SEQUENCE,…)
statistické funkce (POČET, PRŮMĚR, COUNTIF, COUNTIFS, SUMIF, SUMIFS, AVERAGEIF, AVERAGEIFS, MINIFS, MAXIFS, MEDIAN,…)
vyhledávací funkce (VYHLEDAT, SVYHLEDAT, VVYHLEDAT, POZVYHLEDAT, XLOOKUP, INDEX, NEPŘÍMÝ.ODKAZ, FILTER, SORT, UNIQUE,…)
logické funkce (KDYŽ, A, NEBO, IFERRROR, IFS, SWITCH,..),
informační funkce (funkce začínající na JE, např. JE.TEXT, JE.ČÍSLO,…)
pro práci s datem a časem (DNES, NYNÍ, DATUM, DEN, MĚSÍC, ROK, ČAS, HODINA, MINUTA, SEKUNDA, WEEKNUM, EDATE, DATEDIF, WORKDAY, NEWORKDAYS,…),
textové funkce (CONCANTENATE, ČÁST, ZLEVA, ZPRAVA, HLEDAT, NAHRADIT, TEXTJOIN, HODNOTA.NA.TEXT, HODNOTA,…),
databázové funkce (funkce začínající na D, např.DSUMA, DPOČET, DPRŮMĚR,…),
• chybová hlášení,
• vyhodnocení vzorce.

Poznámka

Předpokladem aktivní účasti je základní znalost práce v prostředí MS Windows. Seminář je uzpůsoben pro prostředí MS Excel verze 2010 a verze vyšší. Výhodu však budou mít ti, kteří vlastní Office 365 či jeden z nejnovějších Office 2016 či 2019, neboť proběhnou ukázky novinek funkcí právě z těchto verzí. Na těchto funkcích však nebude seminář výhradně postaven. Samozřejmostí je občerstvení, podkladové materiály a osvědčení o absolvování v elektronické podobě pro každého účastníka. Pokud neobdržíme písemné storno, je objednavatel povinen uhradit plnou cenu dle zaslané objednávky/faktury (více v Obchodních podmínkách).

Funkce a vzorce v MS Excel

Vybraný termín:

8.10.2024 –  9.10.2024  Praha Upřesnující informace k termínu

Cena

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je šest a tři ? Součet zapište číslicemi.