Finanční a projektové řízení - celý blok

Základní info

 

Personální řízení, lidská práva a etika, marketing

Číslo projektu: Moderní vzdělávání / Moderne Ausbildung (MOPOV) 2017-1-CZ01-KA202-035472 Kurz Manažer v sociálních službách si klade za cíl podpořit vedoucí pracovníky poskytovatelů sociálních služeb v jejich každodenní práci a vedení podřízených. Rozsáhlý kurz obsahuje celkem 15 výukových modulů ve třech ucelených blocích: Základy českého práva, Personální řízení a Finanční řízení. Díky finanční podpoře programu Erasmus+ Evropskou unií nemá tento e-learningový kurz na českém vzdělávacím trhu obdobu. Kurz Manažer v sociálních službách vám přináší všechny výhody a metodické nástroje podporovaného e-learningu: interaktivní e-learningové kurzy doplňují průběžná cvičení, videa, audia a další osvědčené formy podporovaného samostudia. Zpětnou vazbu zajišťují webináře autorů kurzu, koordinátoři výuky a samozřejmě technická podpora. Kurz je zpřístupněn v unikátním LMS (learning management system), založeném na platformě Moodle, jehož přívětivé prostředí vám umožní snadnou orientaci v kurzech. Pojďte si ověřit výhody interaktivního e-learningu zcela zdarma! Finanční řízení a projektové řízení je třetím ze tří ucelených výukových bloků kurzu Manažer v sociálních službách. Obsahuje 4 moduly:

 • Účetnictví
 • Systém financování sociálních služeb
 • Úvod do problematiky projektového řízení
 • Řízení projektu

Součástí bloku je také rejstřík pojmů a závěrečný test, ve kterém si můžete ověřit nabyté vědomosti. Co vám kurz přinese:

 • Osvojíte/prohloubíte si své vědomosti v oblastech finančního a projektového řízení
 • Vyzkoušíte si moderní nástroje podporovaného e-learningu
 • Budete schopni lépe podpořit své spolupracovníky v jejich každodenní práci a lépe reagovat na jejich potřeby i potřeby vlastního sociálního zařízení

Délka studia: Předpokládaná délka podporovaného samostudia činí 4 hodiny na každý modul, celkem tedy 16 hodin. V celkové časové dotaci není zahrnuto absolvování závěrečného testu a zpětná vazba, tvořená evaluačním dotazníkem. Výukový blok Finanční řízení a projektové řízení vám bude zpřístupněn po dobu jednoho měsíce. Forma studia: E-learning s podporou koordinátora vašeho samostudia, zpětnou vazbou ve virtuální učebně (interaktivní webinář) a technickou podporou. Způsob zakončení studia:

 • závěrečný test
 • evaluační dotazník, v němž se anonymně vyjádříte k novým formám vzdělávání i jeho podpoře ze strany bfz

Kurz je určený

 • vedoucím pracovníkům poskytovatelů sociálních služeb
 • sociálním pracovníkům, kteří si chtějí zvýšit kvalifikaci
 • zájemcům o nové postupy vzdělávání

Vstupní předpoklady:

 • před zahájením kurzu obdržíte přístup do LMS a vstupní evaluační dotazník
 • předpokládané vzdělání: ukončené středoškolské studium nebo vyšší

Pojďte se s námi podílet na unikátním projektu Erasmus+ a prohlubte si své manažerské vědomosti v oblasti řízení sociálních služeb!

 

Finanční a projektové řízení - celý blok

Vybraný termín:

 Online

Cena
+ 0% DPH

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je dvě a čtyři ? Součet zapište číslicemi.