Facility manažment

workshop

Základní info

Seminár je určený pre pracovníkov vo funkciách: facility manager, projektový manažér, správca budovy, architekt, stavebný manažér, manažér nehnuteľnosti a pre všetkých záujemcov o danú problematiku.

 

Cieľom seminára je poskytnúť účastníkom základné vedomosti o facility managemente, oboznámenie sa s projektom zabezpečenia služieb formou outsourcingu s cieľom výberu kvalifikovaného poskytovateľa. Seminár ponúka vo forme workshopu praktickú ukážku aplikácie facility managementu do firmy.

 

Z obsahu seminára vyberáme:

 • Čo je to facility manažment?
 • Do ktorých oblastí sa facility manažment sústreďuje a ako sú medzi sebou prepojené.
 • Členenie facility manažmentu.
 • Cieľ facility manažmentu.
 • Prečo zavádzať facility manažment a aké sú jeho prínosy.
 • Formy zaistenia služieb facility manažmentu.
 • Aplikácia facility manažmentu formou outsourcingu - jedna z metód šetrenia prevádzkových nákladov na realitnom trhu.
 • Výhody outsourcingu.
 • Ako vybrať kompetentného poskytovateľa služieb facility manažmentu.
 • Správa budov.
 • Oblasti využitia facility manažmentu.

 

Podrobné informácie o tomto i ďalších seminároch, ako aj objednávkový formulár, nájdete na našej stránke.

 

 

Facility manažment

Vybraný termín:

 Bratislavský kraj Upřesnující informace k termínu

Cena

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.