Etické prepúšťanie

kurz

Základní info

ZÁMERY

 1. Rozvíjať emocionálnu inteligenciu účastníkov a ich kreatívne schopnosti.
 2. Posilniť oblasť kreatívneho riešenia problémov jednotlivcov a skupiny.
 3. Naučiť a precvičiť si používanie metód tvorivého riešenia problémov.

CIELE

Účastníci v závere budú vedieť:

 • Inovatívne pristupovať k riešeniu osobných, pracovných, organizačných a medziľudských problémov
 • Lepšie poznať sám seba a svoje kreatívne schopnosti
 • Používať metódy skupinového tvorivého riešenia problémov primerane typu úlohy
 • Identifikovať výhody a podľa možnosti aj používať pozitívny spôsob myslenia
 • Pozerať sa na problémy z rôznych zorných uhlov

ÚČASTNÍCI

Tréning je určený pre každého, kto má záujem rozvíjať svoju kompetenciu konať efektívnejšie a hľadať pri tom nové cesty.

METÓDY

Práca a cvičenia v malých stabilných skupinkách, nadväzne individuálna, skupinová a plenárna analýza s ohľadom na možnosti využitia v pracovnom a osobnom živote. Zážitkové cvičenia, cvičenia využívajúce menej zvyčajné formy komunikácie prostredníctvom farieb, modelovania a podobne.

OBSAH

 • Správanie zamerané na riešenie problémov
 • Plánovanie, tvorba a riešenie projektov vyžadujúcich kreatívny prístup
 • Skupinové techniky riešenia problémov
 • Sociálna kreativita
 • Emocionálna inteligencia
 • Inovácie v organizácii
 • Riadenie zmeny

 

Etické prepúšťanie

Vybraný termín:

 Bratislavský kraj

Cena
167 359 Kč

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.