EMOČNÍ INTELIGENCE V PRAXI - jak emoce vnímat, využívat a ovládat v mezilidských vztazích

Základní info

Jaká je síla našich emocí? Proč jsou emoce motorem lidského chování? Proč v praxi uspěje lépe ten, kdo umí dobře vycházet s druhými, lépe spolupracovat a motivovat?


ÚVOD

Emoční inteligence je druh sociální inteligence, která se projevuje při jednání s lidmi, se kterými jsme každodenně v kontaktu. A právě způsob, jak s nimi vycházíme, určuje, zda se nám bude dařit. Emoce hrají v našem jednání i myšlení obrovskou roli a často za nás rozhodují i v okamžicích, kdy bychom si to nepřáli. Proto stojí za to se jim věnovat.

CÍLOVÁ SKUPINA

Seminář je určen všem, kteří si jsou vědomi důležitosti emocí ve svém životě a chtějí se naučit, jak s emocemi zacházet a využívat je ve svůj prospěch. Je učen všem těm, kteří při své práci jednají s lidmi  a potřebují vytvářet a udržovat dobré vztahy, jak pro-zákaznické, tak pracovní a mezilidské. Je vhodný nejen pro  manažery, obchodníky a technické pozice, ale i pro specialisty, kteří potřebují při své práci dobře vycházet s lidmi. 

CÍL

Cílem kurzu je naučit se vnímat a rozpoznávat vlastní emoce i emoce ostatních a umět s nimi zacházet. Poznáte a pochopíte své emoce, jak vznikají, proč, jak je ovládat a účinně se vypořádávat s emocemi druhých, poznáte, jak emoce ovlivňují lidské jednání. Pochopíte význam našeho podvědomí, procvičíte si vlastní schopnost empatie a empatické reakce, která je velmi důležitá ve vztahu se spolupracovníkem a  klientem. Posílíte schopnost vlastní sebereflexe, zlepšíte svou dovednost budovat kvalitní mezilidské vztahy.
Na různých technikách si vyzkoušíte, jak pracovat s vlastními emocemi, ale i emocemi druhých.  Poznáte, jak uvolnit napětí, ventilovat emoce způsobem přijatelným pro své okolí, jak postupně zvyšovat svou přizpůsobivost a jak si dokázat poradit s konfliktem, změnou a růstem. Jak nás mohou emoce blokovat a jak je naopak můžeme využít?

OBSAH  

  • Emoční inteligence – co je to a proč je mnohdy považována za důležitější než IQ
  • Čtyři dovednosti emoční inteligence – strategie v oblasti osobní a mezilidské 
  • Jak poznat a pochopit, co prožíváme v rovině emocí 
  • Účinné a praktické sebeovládání jako součást práce s vlastními emocemi, vztek a úzkost – jak „řídit“ vztek a úzkost u sebe i druhých lidí 
  • Možnosti uvolnění vlastních emocí, cesta do nitra sebe sama
  • Návyky v oblasti emocí – „programování“ účinných návyků v oblasti emoční inteligence, jejichž dodržování nám přinese úspěch
  • „Pětikrok“ pro zvládání spouštěčů negativních emocí – „naprogramujte“ si pomocí imaginace, jak chcete v budoucnu zvládat negativní emoce 
  • Komunikace „čtyř uší“ aneb prevence nedorozumění v tom, co říkáme a druhý slyší 
  • Praktická cvičení, hry a doporučení pro další rozvoj 
  • Závěr a vyhodnocení semináře, aplikace v praxi

 

METODY PRÁCE 

Celý seminář je veden interaktivní formou, která zajišťuje neustálé zapojení účastníků. Budete se učit formou praktického procvičování, interaktivního sdílení informací a know-how, imaginace a žádoucího programování své mysli.

TERMÍN

bude domluven po dohodě se zájemci

LEKTORKA

Mgr. Petra Šimková - lektorka komunikačních dovedností

EMOČNÍ INTELIGENCE V PRAXI - jak emoce vnímat, využívat a ovládat v mezilidských vztazích

Vybraný termín:

 Praha 4
09:00 – 17:00 hod.

Cena
4350 Kč + 21 % DPH

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je deset a jedna ? Součet zapište číslicemi.