EMOČNÍ INTELIGENCE A EFEKTIVNÍ VZTAHY - jak pracovat s emoční inteligencí pro zvýšení efektivity činnosti a vztahů

Základní info

URČENO
manažerům, vedoucím projektů a všem, kteří se chtějí naučit efektivním způsobům řízení podle životních cílů, zvládání vlastních emocí a řízení konfliktů způsobem vedoucím ke zvýšení efektivity a kvality vztahů.
Intenzivní výcvikový kurz, který umožní lépe pochopit sebe sama, vlastní postoje, určit si životní vizi a řídit své vztahy, efektivně jednat a účinně se prosazovat v jednání s lidmi, umět řešit a pozitivně využívat konflikty. Kurz naučí účastníky používat psychologii úspěchu jako metodu, která pomáhá dosahování cílů prostřednictvím pozitivních návyků, předchází stresu a frustraci, umožňuje využití vlastního potenciálu ve všech jeho dimenzích.

CÍL
Absolvent kurzu získá kompetence utvářet vlastní život, motivovat sám sebe s důvěrou ve vlastní síly. Bude schopen lépe hájit a prosazovat zájmy své, svého týmu, zlepšit své vztahy s druhými lidmi, lépe čelit manipulativnímu jednání. Dokáže vytvářet strategie účinného zvládání konfliktů, podporovat a řídit konstruktivní konflikty ve svém týmu, hledat cesty pro zlepšení podmínek, analyzovat své chování v zátěžové situaci, účinně se prosazovat při plném respektování svého okolí, lépe zvládat své emoce v zátěžových situacích.


OBSAH

 • Co je inteligence
 • Co je emoční inteligence
 • Proč rozvíjet emoční inteligenci
 • Úspěch jako osobní vize
 • Návyky lídrů
 • Proaktivita a vůle
 • Sebeuvědomění a společenské zrcadlo
 • Rovnováha cesta/cíl
 • Svoboda volby
 • Přijímáme a dodržujeme závazky
 • Empatická komunikace
 • Tvůrčí spolupráce
 • Řešení konfliktů způsobem výhra-výhra
 • Obrana proti stresu – 4 dimenze obnovy sil

METODY A FORMA VÝUKY
1 denní workshop. Přednášky, diskuse, praktické aplikovatelné poznatky, řešení případových studií. Práce ve skupinách, řešení modelových situací, komunikační cvičení, trénink zvládání emocí, simulační hry. Rozhovory s aktivizačními otázkami, které strukturují myšlení, mobilizují energii k rozhodnutí a nachází strategie zvládnutí problému.

LEKTOR
Mgr. Miroslava Bartošová – lektorka a kouč s manažerskou praxí

TERMÍN
22.05.2008 (9,00 – 17,00 hod.)

POČET OSOB
cca 12 účastníků

MÍSTO KONÁNÍ - KONTAKTY
Školící centrum, Štětkova 18, Praha 4, metro C - Vyšehrad, t

EMOČNÍ INTELIGENCE A EFEKTIVNÍ VZTAHY - jak pracovat s emoční inteligencí pro zvýšení efektivity činnosti a vztahů

Vybraný termín:

 Praha

Cena

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je dvě a devět ? Součet zapište číslicemi.