Ekonomické minimum pro insolvenční správce

Základní info

Kurz určený nejen pro insolvenční správce, po kterém budete ovládat základní ekonomické aspekty provozu podniku a jeho financování.

Insolvenční správci (zvláště ti se zvláštním povolením) by při výkonu svého povolání měli ovládat základní ekonomické aspekty provozu podniku a jeho financování. V rámci insolvenčního řízení se dostávají do dvou situací - buď na chod podniku v úpadku dohlíží (to v případě, že dispoziční oprávnění zůstávají dlužníkovi), nebo chod podniku v úpadku přímo řídí (pokud na ně dispoziční oprávnění přejde). 

Klíčovými tématy kurzu jsou:

  • základy podnikové ekonomiky a podnikových financí,
  • rizika a jejich řízení při provozu podniku,
  • hodnota podniku a vlivy na hodnotu podniku a
  • krizové řízení podniku.

Co mi kurz přinese?

V kurzu se naučíte základy podnikové ekonomiky, fungování podnikových financí, základy finančního účetnictví a finanční analýzy, řízení finančních rizik a řízení podniku v krizi. Dále se seznámíte se základní přístupy k hodnotě podniku, stanovením hodnoty podniku a také se naučíte rozumět časové hodnotě peněz – základnímu kritériu při hodnocení investic. Lektoři vám také přednesou základy krizového řízení a klíčové aspekty řízení podniku v krizi a její překonání se zaměřením na řízení podniku v úpadku. Všechna témata jsou doplněna příklady z praxe a cvičnými testy.


Komu je kurz určený?

Kurz je určen zejména pro insolvenční správce se zvláštním oprávněním, advokáty se zaměřením na insolvenční řízení a v neposlední řadě i insolvenční soudce a další zainteresované osoby.


Program kurzu

Kurz je rozdělen do tří částí, každé části je věnováno jedno dopoledne, a to od 9:00 do 13:00 hodin.

Část 1

1. Podnik a jeho obchodní podstata, obchodní model podniku.

2. Majetková a kapitálová struktura podniku, financování podniku.

3. Výnosy, náklady, tvorba zisku a cash flow, výkonnost podniku.

4. Investiční činnost podniku.

Část 2

5. Finanční účetnictví.

6. Finanční analýza.

7. Pracovní kapitál a jeho financování.

8. Peněžní cyklus a řízení nepeněžních složek pracovního kapitálu.

Část 3

9. Řízení finančních rizik a finanční deriváty.

10. Schopnost další existence podniku (going concern).

11. Finanční plánování.

12. Hodnota podniku.

13. Krize podniku a krizové řízení.

Ekonomické minimum pro insolvenční správce

Vybraný termín:

3.10.2023 –  5.10.2023  Praha Upřesnující informace k termínu
00:00 – 00:00 hod.

Cena

Termíny kurzu

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je devět a tři ? Součet zapište číslicemi.