Ekonomické minimum pro insolvenční správce

Ing. Michal Kuděj, Ph.D.

Kurzem Vás provede Ing. Michal Kuděj, Ph.D.

Ing. Jaroslav Schönfeld, Ph.D.

Kurzem Vás provede Ing. Jaroslav Schönfeld, Ph.D.

Základní info

Kurz určený nejen pro insolvenční správce, po kterém budete ovládat základní ekonomické aspekty provozu podniku a jeho financování.

Insolvenční správci (zvláště ti se zvláštním povolením) by při výkonu svého povolání měli ovládat základní ekonomické aspekty provozu podniku a jeho financování. V rámci insolvenčního řízení se dostávají do dvou situací - buď na chod podniku v úpadku dohlíží (to v případě, že dispoziční oprávnění zůstávají dlužníkovi), nebo chod podniku v úpadku přímo řídí (pokud na ně dispoziční oprávnění přejde). 

Klíčovými tématy kurzu jsou:

  • základy podnikové ekonomiky a podnikových financí,
  • rizika a jejich řízení při provozu podniku,
  • hodnota podniku a vlivy na hodnotu podniku a
  • krizové řízení podniku.

Co mi kurz přinese?

V kurzu se naučíte základy podnikové ekonomiky, fungování podnikových financí, základy finančního účetnictví a finanční analýzy, řízení finančních rizik a řízení podniku v krizi. Dále se seznámíte se základní přístupy k hodnotě podniku, stanovením hodnoty podniku a také se naučíte rozumět časové hodnotě peněz – základnímu kritériu při hodnocení investic. Lektoři vám také přednesou základy krizového řízení a klíčové aspekty řízení podniku v krizi a její překonání se zaměřením na řízení podniku v úpadku. Všechna témata jsou doplněna příklady z praxe a cvičnými testy.


Komu je kurz určený?

Kurz je určen zejména pro insolvenční správce se zvláštním oprávněním, advokáty se zaměřením na insolvenční řízení a v neposlední řadě i insolvenční soudce a další zainteresované osoby.


Program kurzu

Kurz je rozdělen do tří částí, každé části je věnováno jedno dopoledne, a to od 9:00 do 13:00 hodin.

Část 1

1. Podnik a jeho obchodní podstata, obchodní model podniku.

2. Majetková a kapitálová struktura podniku, financování podniku.

3. Výnosy, náklady, tvorba zisku a cash flow, výkonnost podniku.

4. Investiční činnost podniku.

Část 2

5. Finanční účetnictví.

6. Finanční analýza.

7. Pracovní kapitál a jeho financování.

8. Peněžní cyklus a řízení nepeněžních složek pracovního kapitálu.

Část 3

9. Řízení finančních rizik a finanční deriváty.

10. Schopnost další existence podniku (going concern).

11. Finanční plánování.

12. Hodnota podniku.

13. Krize podniku a krizové řízení.

Ekonomické minimum pro insolvenční správce

Vybraný termín:

 Praha Upřesnující informace k termínu
09:00 – 13:00 hod.

Cena
7 900 Kč + 21% DPH

Termíny kurzu

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je tři a šest ? Součet zapište číslicemi.