EFEKTIVNÍ TIME MANAGEMENT - dosáhněte toho, na čem záleží

Základní info

Seminář Time management je zaměřen na shrnutí praktických zkušeností a receptů, které lidem reálně pomáhají zvýšit kontrolu nad plněním svých momentálních úkolů, stanovení priorit a současně neztratit ze zřetele kroky, nutné pro udržení chodu střednědobých a déledobějších projektů a plánů.

Zdá se Vám, že Vám čas „protéká mezi prsty“ ? Stává se, že často místo sledování strategických cílů a toho hlavního jenom „hasíte“, co přináší den? Připadá Vám, že z dlouhodobého hlediska spíše přešlapujete na místě?

Změňte to!

 • Naučte se vyladit svoji každodenní činnost na to, co je pro Vás nejdůležitější
 • Začněte používat nástroje pro rychlejší a lehčí naplňování vašich záměrů.
 • Zaměřte se na podstatné, využijte svůj skrytý potenciál a vezměte své věci do vlastních  rukou. Je to Váš život a Váš čas !

CÍL
Cílem programu je vymanit se ze „začarovaného kruhu" řešení naléhavých úkolů a začít dosahovat pokroků v řešení podstatných záležitostí. Zmenšit prožívaný časový stres, úspěšně řídit sám sebe, funkčně si organizovat svůj čas, dosahovat výsledků a přitom se dlouhodobě cítit dobře.

URČENO
Pro management všech úrovní řízení, samostatné odborné pracovníky a všechny zájemce, kteří chtějí zlepšit svůj osobní systém plánování a sebeřízení.

PROGRAM
Jak dlouhodobě dosahovat výsledků a to nikoli na úkor vlastního zdraví? Jak se „neskládat“  pod množstvím požadavků? Náš kurz hledá odpověď právě na tyto otázky. V rámci semináře se seznámíte s „best practices“ pro funkční sebeorganizaci a sebeřízení, jak je nabízí time management I. - IV. generace a systém GTD : Jak směřovat k výsledkům, jak vnést systém do množství úkolů, podnětů, příležitostí. Jak dosahovat toho, na čem hlavně záleží, zachovávat „tah na branku“ a přitom se udržovat v kondici, nadhledu.

OBSAH

 • Aktivní versus reaktivní přístup k času
 • Způsoby organizace sebe v čase
 • Time management I. - IV. generace
 • Největší zloději času a jak na ně
 • Tipy pro efektivní využívání vědomé mysli i podvědomí
 • Paretovo pravidlo 20 : 80
 • Priority - rozlišování klíčových a méně důležitých procesů
 • Jak prosadit soustředění sil na podstatné věci
 • Převedení cílů a priorit do reálných činností
 • Udržování zvoleného směru i za nepříznivých vnějších okolností
 • Eisenhowerův princip - rozlišování typů úkolů
 • Pracovat více chytře, méně tvrdě
 • Osobní plánování času jednotlivce
 • Jak v rámci týdne posílit rovnováhu mezi prací a soukromím

METODY
Interaktivní výklad pojmů a komentovaná diskuze, individuální a skupinová práce, testy a dotazníky, analýza vlastních silných a slabých stránek řízení času, výměna zkušeností s důrazem na individuální potřeby přítomných. Minikoučování, aplikace do praxe účastníků. 

MÍSTO KONÁNÍ A KONTAKTY
Školící centrum agentury AHA, Na Pankráci 30, Praha 4, metro C – Vyšehrad

EFEKTIVNÍ TIME MANAGEMENT - dosáhněte toho, na čem záleží

Vybraný termín:

 Praha

Cena
3000 Kč + 20 % DPH

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je sedm a sedm ? Součet zapište číslicemi.