EFEKTIVNÍ ŘÍZENÍ PORADY

Základní info

 

 

CÍL

Ovládat zásady přípravy a řízení porady, zlepšit dovednosti při vedení jednání ve skupině, lépe  klást otázky a sdělovat informace, znát zásady, jak motivovat ke spolupráci.

 

OBSAH

 

Vedení porad

  • Příprava porady – stanovení cíle
  • Stanovení konkrétního programu a struktury porady - význam a přínos porad
  • Zásady efektivního vedení porad (jak podnítit iniciativu a tlumit přílišnou agresivitu, překonat odpor, porady ve stoje)
  • Porady jako účinný motivační prostředek – komunikace se skupinou, jak zaujmout
  • Nejčastější chyby a nedostatky porad
  • Analýza a přístup k účastníkům, jako k individualitě, role jednotlivých účastníků
  • Delegování úkolů
  • Jak dospět k závěru a poradu včas ukončit s dosažením cíle

 

METODY
Interaktivní trénink. Účastníci budou řešit komunikační situace, simulační hry, které navozují časté reálné situace. K motivaci i ke kontrole bude využito výukových videoprogramů, některé výcvikové situace budou zaznamenány pomocí kamery, aby účastníci mohli vidět a hodnotit své vlastní jednání. Hodnocení ukázek z videoprogramů. Účastníci obdrží od lektora pracovní sešit a studijní materiály pro připomenutí některých důležitých pojmů.

 

MÍSTO KONÁNÍ a kontakty
Školící centrum ag. AHA, P4, metro C- Vyšehrad

EFEKTIVNÍ ŘÍZENÍ PORADY

Vybraný termín:

 Praha

Cena
3950 Kč

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je dvě a šest ? Součet zapište číslicemi.