Nabídka tohoto termínu kurzu již není aktuální. Podobné kurzy naleznete zde.

EFEKTIVNÍ FORMY KOMUNIKACE, přesvědčování (argumentace) a vliv řeči těla - 2denní

Základní info

Komunikovat tak, abychom dosáhli svých cílů a přitom zachovali dobré vztahy a porozumění v týmu či ve dvojici je otázkou hlubšího pochopení toho, co komunikace je a není. Komunikaci je potřeba trénovat a zlepšovat.
Říká se, že není důležité, co říkáme, ale co druhá osoba slyší a jak naše sdělení vnímá. Pokud pochopíme klíčové principy přijímání a sdělování informací a naučíme se je vědomě používat, může se naše komunikační dovednost rapidně zlepšit.

Cíl: Pochopit, jak komunikace funguje a nahlédnout na své vlastní komunikační dovednosti a nešvary. Osvojit si nové vzorce jednání a posílit svou sebejistotu v interakci s druhými. Naučit se sdělovat nepříjemné věci tak, aby nebyl poškozen vztah, respekt a porozumění v týmu. Ušetřit si čas řešením zbytečných nedorozumění díky tomu, že se naučíme sdělovat informace, úkoly, zadání tak, aby je druhá strana co nejlépe navnímala a pochopila. Komunikovat jasně, srozumitelně a poutavě.

Obsah:
1. den:
* Komunikační model a důležité komunikační složky
* Hlavní principy efektivního sdělování a přijímání informací – jak podat informace jasně a srozumitelně
* Model 4 uší – jak nasloucháme druhé straně a jak se naladit na stejnou vlnu
* Nejčastější typy naslouchání a jejich vliv na vzájemné porozumění
* Neverbální komunikace v denním i pracovním životě – co o nás říká, jak jí využít ve svůj prospěch
* Umění klást správné otázky – kdo se dobře ptá, ten vede rozhovor
* Praktický trénink vedení rozhovorů
* Základní principy Neurolingvistického programování pro docílení dohod v komunikaci
2. den:
* Jak přesvědčit druhou stranu a zároveň udržet dobrou atmosféru ve vztahu
* Námitky a Argumenty jako nedílná součást vyjednávání a přesvědčování
* Autenticita a budování respektu během komunikace
* Komunikační typologie – umění přizpůsobit se druhé straně a dosahovat společných cílů
* Sdělování nepopulárních opatření, informací, zpětné vazby – asertivita v komunikaci
* Praktické modelové situace a cvičení

Metody výuky: Interaktivní tréninkový seminář

EFEKTIVNÍ FORMY KOMUNIKACE, přesvědčování (argumentace) a vliv řeči těla - 2denní

Vybraný termín:

8.8.2022 –  9.8.2022  Online Upřesnující informace k termínu

Cena
10 600 Kč + 21% DPH

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je devět a čtyři ? Součet zapište číslicemi.