Efektivní asistentka manažera (MNGM11)

Základní info

Práce asistentky je dnes jednou z nejvíce podceňovaných činností vůbec. Ve skutečnosti však důležitost její role neustále narůstá. V době informačního přetlaku se musí umět rychle orientovat a často propojovat více dimenzí zároveň. Ať už se jedná o organizační dovednosti, dobrý time management nebo umění pracovat pod tlakem. Nezřídka se asistentka stává dokonce určitým barometrem nálady svého šéfa a také šiřitelem jeho vize a vize firmy směrem do firmy. Její roli tedy není radno podceňovat.

V rámci kurzu se pomocí metody „learning by doing“ naučíte, jak efektivně komunikovat (mailem, telefonicky či osobně), jak se vypořádat s administrativou, jak zavézt efektivní pracovní návyky a přinášet pozitivní a kreativní nápady nebo jak se naučit vypořádat s obtížnými situacemi, s nimiž se asistentky často setkávají.

Tematická struktura kurzu

Cesta k úspěchu

 1. Současné nároky a trendy
 2. Sounáležitost a loajalita
 3. Role a postavení asistentky
 4. Asistentka a gender manažera

Profesionální image

 1. První a poslední dojem
 2. Vzhled a osobní vystupování
 3. Firemní kultura a společenský kodex
 4. Pracovní vs. návštěvní zóna
 5. Kompetence a jejich prohlubování
 6. Sebedůvěra a její podpora
 7. Základy etikety

Profesionální komunikace

 1. 7 C - zásady efektivní komunikace
 2. Průběh komunikace
 3. Dotazování a naslouchání
 4. Význam neverbální komunikace
 5. Společenská konverzace
 6. Nácvik komunikačních dovedností

Telefonická komunikace

 1. Specifika telefonické komunikace
 2. Mezinárodní standardy 
 3. Profesionální vedení telefonického hovoru
 4. Praktický nácvik

Firemní korespondence

 1. Zápisy porad, schůzek
 2. Pravidla písemné komunikace
 3. Forma a obsah e-mailů

Time Management - efektivní pracovní návyky

 1. Stanovení priorit - myšlenkové mapy v praxi
 2. Plánování
 3. Zvládání obtížných úkolů 
 4. Prokrastinace, zloději času
 5. Techniky a nástroje pro efektivní řízení času

Shrnutí, závěr

Efektivní asistentka manažera (MNGM11)

Vybraný termín:

 Praha

Cena
5 900 Kč + 21% DPH

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je pět a devět ? Součet zapište číslicemi.