Efektívna a profesionálna asistentka

kurz

Základní info

Dvojdenné školenie určené primárne pre asistentky, sekretárky, zamestnancov prvého kontaktu.

Cieľom školenia je:

 • osvojenie si prvkov efektívnej komunikácie na pracovisku a získanie zručností pre prácu v tíme,
 • získanie zručností prekonávať bariéry v komunikácii a naučiť sa zvládať stresové a konfliktné situácie,
 • osvojenie si zásad racionálneho plánovania času a prípravy porád, vedenia telefonických rozhovorov a obchodnej korešpondencie,
 • získanie sebaistoty vo vystupovaní.

Obsahová náplň:

Základy komunikácie a korektného, ústretového, sebapresadzujúceho správania:

 • vytváranie medziľudských vzťahov, chyby pri posudzovaní druhých, verbálna a neverbálna komunikácia,
 • prekonávanie prekážok v komunikácii - úspešnosť hovoriaceho, komunikačné chyby,
 • korektné reagovanie na kritické, agresívne a provokujúce výroky,
 • praktické riešenie problémových situácií v medziľudských vzťahoch a komunikácii.

Adekvátne spôsoby a formy telefonického kontaktu:

 • nácvik telefonických zručností,
 • bariéry telefonickej komunikácie,
 • komunikácia s telefónnym záznamníkom.

Metodika práce sekretariátu:

 • vedenie zápisov z porád,
 • vedenie domácej a zahraničnej korešpondencie podľa nových noriem STN,
 • organizácia služobných ciest, tlačových besied, spoločenských podujatí, návštev,
 • spoločenská a obchodná etiketa (oslovovanie, pozdravy, návštevy, podpisovanie dohôd, práca s vizitkami, pozvánkami, odovzdávanie darov, obliekanie),
 • stolovanie a podávanie nápojov,
 • časový manažment a zvládanie stresových situácií,
 • individuálne poradenstvo s vizážistkou - určenie farebného typu, líčenie.


 

Efektívna a profesionálna asistentka

Vybraný termín:

 Bratislava

Cena
10038 Kč

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je jedna a jedna ? Součet zapište číslicemi.