DÔSLEDNÉ RIADENIE

Základní info

Cieľ kurzu:

 • Budovať u vedúcich cit a zručnosti pre dôsledné riadenie spolupracovníkov
 • Naučiť účastníkov ako na jednej strane udržať systém a disciplínu a zároveň nestratiť motiváciu spolupracovníkov neprimeranou direktívnosťou
 • Naučiť účastníkov využívať kontrolu ako nástroj zlepšovania systému a rozvoja spolupracovníkov.
 • Zvládnuť efektívne poskytovanie spätnej väzby

Kurz je určený pre:

pre vedúcich pracovníkov.

Obsah kurzu:

Manažérsky cyklus

 • zadaj úlohu, kontroluj a poskytni spätnú väzbu
 • podporné činnosti pre dôsledné riadenie

Štýly zadávania úlohu

 • prikáž, predaj, konzultuj, spolupracuj, deleguj.

Práca s tímom

 • riadenie v závislosti od charakteru úlohy
 • typy tímov a charakteristiky ich riadenia

Cieľová orientácia

 • význam stanovovania cieľov pre dôsledné riadenie
 • SMART ciele

Kontrola

 • princípy efektívnej kontroly
 • ciele kontroly, zlepšovanie systému, rozvoj spolupracovníka
 • udržanie štandardu výkonu, udržanie disciplány

Poskytovanie spätnej väzby

 • princípy poskytovania spätnej väzby k výkonu spolupracovníka
 • pochvala, pozitívne usmerňovanie a pokarhanie
 • riešenie nežiadúceho správania spolupracovníka

Viac informácií o našich kurzoch nájdete na www.fbe.sk.

DÔSLEDNÉ RIADENIE

Vybraný termín:

 Bratislavský kraj

Cena

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je čtyři a dvě ? Součet zapište číslicemi.