Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr

kurz

Základní info

Cílem tohoto video semináře je seznámení účastníků s pravidly sjednávání dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr a výkonu práce v těchto závazkových vztazích. Seminář se zaměří na odlišnosti závazků založených dohodami od pracovního poměru, na povinnosti smluvních stran a možnosti uplatnění smluvní svobody při konstrukci obsahu dohod. On-line seminář je určen:
pro personalisty, manažery lidských zdrojů, specialisty v oblasti práce a mezd, vedoucí zaměstnance. Soukromý i veřejný sektor.
Cílem on-line semináře je:
seznámení účastníků s pravidly sjednávání dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr a výkonu práce v těchto závazkových vztazích. Seminář se zaměří na odlišnosti závazků založených dohodami od pracovního poměru, na povinnosti smluvních stran a možnosti uplatnění smluvní svobody při konstrukci obsahu dohod.
Obsah on-line semináře:
Sjednání dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti.
Obsah a forma dohod.
Odlišnosti od pracovního poměru.
Možnosti smluvní úpravy práv a povinností smluvních stran.
Rozvázání závazků založených dohodami atd.
Cílem tohoto video semináře je seznámení účastníků s pravidly sjednávání dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr a výkonu práce v těchto závazkových vztazích. Seminář se zaměří na odlišnosti závazků založených dohodami od pracovního poměru, na povinnosti smluvních stran a možnosti uplatnění smluvní svobody při konstrukci obsahu dohod. On-line seminář je určen:
pro personalisty, manažery lidských zdrojů, specialisty v oblasti práce a mezd, vedoucí zaměstnance. Soukromý i veřejný sektor.
Cílem on-line semináře je:
seznámení účastníků s pravidly sjednávání dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr a výkonu práce v těchto závazkových vztazích. Seminář se zaměří na odlišnosti závazků založených dohodami od pracovního poměru, na povinnosti smluvních stran a možnosti uplatnění smluvní svobody při konstrukci obsahu dohod.
Obsah on-line semináře:
Sjednání dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti.
Obsah a forma dohod.
Odlišnosti od pracovního poměru.
Možnosti smluvní úpravy práv a povinností smluvních stran.
Rozvázání závazků založených dohodami atd.

Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr

Vybraný termín:

 Praha

Cena
490.- Kč bez DPH

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.