Desatero převzetí bytové nemovitosti do správy od developera (dopolední seminář/webinář)

Základní info

Webinář/seminář se bude prakticky zabývat desaterem, které je třeba dodržet při převzetí rezidenční budovy do správy od prvního majitele. Jako budoucí facility manager se můžete objevit v roli prostředníka mezi správní společností – výborem SVJ/BD a vlastníky. Tato disciplína zahrnuje nejen technické dovednosti, ale i administrativně-ekonomický přehled o vedení domu, splnění legislativních povinností i vytvoření přehledného prostoru pro komunikaci mezi všemi zainteresovanými stranami.

Ve webináři si projdeme cyklus vedení bytového domu, abychom pochopili návaznost a vztahy mezi jednotlivými disciplínami v aplikaci na budoucí chod bytového domu a správy majetku vlastníků. Webinář/seminář má za cíl obeznámit posluchače s praktickým vedením agendy bytového domu z pohledu facility managera.

Práva bytových domů je specifickou oblastí facility managementu. Na první pohled jednoduchá problematika, ze stavebního a provozního pohledu ne příliš komplikovaná však má svá specifika a nepříjemné aspekty. Předně je to pocit majitelů bytů, že správa je “obírá” o prostředky, které neodpovídají jejich představě nízké náročnosti na provoz a údržbu. Současně mají pocit, že většinu služeb by “zvláli sami a levněji”. Tato správa však musí být dokumentačně zajištěna, musí být odborně provozována (například revize a údržby), je legislativně a právně složitější, než na první pohled vypadá. Kritickým prvkem je zejména převzetí od developerů, kteří objekty v počáteční fázi spravují a následně předávají do správy SVJ. Co vše je potřeba zařídit, na co se nesmí zapomenout a co je nezbytné z pohledu legislativního, provozního, ale i společenského? To Vám přiblíží lektorka tohoto desatera. 

Tento seminář/webinář připravujeme ve spolupráci se společností sousede.cz, jejíž jednatelkou je lektorka tohoto semináře/webináře. Společnost Sousedé propojujeme výbory SVJ, správce, správcovské firmy a vlastníky bytových jednotek.

Desatero převzetí bytové nemovitosti do správy od developera (dopolední seminář/webinář)

Vybraný termín:

 Praha

Cena

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je pět a jedna ? Součet zapište číslicemi.