CŽV - Podniková ekonomika a management (Cheb)

studium

Základní info

Studium bloku předmětů 1. ročníku bakalářského studia v rámci celoživotního vzdělávání (CŽV). Místo studia: Cheb.

Mezní termín podání přihlášek: 8. února 2019

Představení fungování studia: Představení - video

Podmínkou přijetí ke studiu je:

  • úplné středoškolské vzdělání (platí pro předměty úvodního ročníku bakalářského studia),
  • zaplacení příspěvku na úhradu nákladů ve výši 25 000,- Kč.

Konzultace: cca. 6x za semestr, vždy v pátek.

Hlavní výhody studia v rámci celoživotního vzdělávání:

  • ke studiu se mohou přihlásit také uchazeči, kteří nebyli přijati k řádnému vysokoškolskému studiu,
  • účastník absolvuje předměty podle individuálního studijního plánu,
  • předměty prvního ročníku je možné studovat až dva roky (první ročník studia je tedy možné si rozdělit do dvou let),
  • poplatek na úhradu nákladů spojených se studiem se platí pouze jednou a je určený na celou dobu studia (tedy až na dva roky).
  • prezenční výuka probíhá pouze o několika pátcích, nebo sobotách během semestru, zbytek je nahrazen samostudiem s podporou moderních výukových prostředků,
  • studium v rámci CŽV sice nevede k získání bakalářského, resp. inženýrského diplomu, avšak účastníci CŽV mohou být za stanovených podmínek přijati do druhého ročníku kombinované formy studia v příslušném řádném studijním programu po úspěšném absolvování zápočtů a zkoušek prvního ročníku dle studijního plánu.

Studium v rámci CŽV – jedná se o tzv. kombinovanou formu studia. Účastník má k dispozici servis Centra celoživotního vzdělávání, konzultace v blocích (tzv. tutoriály na fakultě) a individuální konzultace s vyučujícím (mail, popř. konzultace na fakultě) a vypracovává z každého předmětu během semestru zpravidla čtyři úkoly. Splní-li dílčí specifikované požadavky, získává účastník zápočet a může skládat zkoušku, která má stejné požadavky jako u studentů prezenční formy studia.

Podpora pro účastníky je rozdílná podle jednotlivých předmětů. Od převážné v e-learningu, přes obvyklé s mixem distanční přípravy za pomocí různých studijních materiálů a konzultací – blokové výuky na fakultě, po předměty, kde jsou konzultace a prezenční výuka klíčové (např. výcvik komunikačních dovedností atd.). Informační podpora se skládá ze zavedeného studijního systému ZČU v Plzni, podpůrného systému pro studium, tzv. COURSEWARE a v některých předmětech i z e-learningových kurzů.

CŽV - Podniková ekonomika a management (Cheb)

Vybraný termín:

 Karlovarský kraj Upřesnující informace k termínu

Cena
25 000 Kč + 0% DPH

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.