Cross Functional Management - řízení napříč organizační strukturou

e-kurz

Základní info

Úvod
Jak usměrňovat úsilí lidí bez hierarchické autority? Jak sdílet metody a nástroje v útvarech jdoucích napříč firmou? Jak koordinovat aktivity a umožnit spolupráci bez hierarchických vztahů? V e-learningovém balíčku získáte odpovědi na to, jakou úlohu má manažer, který řídí lidi v projektu napříč organizační strukturou, jak je třeba v takovém týmu komunikovat a koordinovat činnosti, aby bylo dosaženo žádoucího cíle.

Cíle

  • Zjistit, jaká je role vícefunkčního manažera ve větší společnosti.
  • Umět budovat vztahy napříč firmou na základě kritérií leadershipu a zvládnout interpersonální komunikaci.
  • Získat pro spolupráci zaměstnance z různých útvarů společnosti a motivovat je ke spolupráci bez kompetentnosti k jejich vedení.
  • Zvládnout koordinaci jednotlivých činností vedoucích k dosažení cíle.

Konkrétně budete schopni
Pochopíte svoji roli při řešení daného úkolu a budete schopni převzít odpovědnost. Zapojíte do realizace projektu další zaměstnance společnosti bez ohledu na jejich začlenění ve struktuře společnosti a zvýšíte svůj vliv při budování jejich sítě. Rozlišíte mezi sítí podílejících se členů a sítí dotčených účastníků.

Dokážete komunikovat cíle úkolu, projektu se členy Vašeho týmu tak, abyste podporovali jejich motivaci ke spolupráci.

Přidaná hodnota
Projdete-li všechny moduly tohoto tématu, získáte základní informace o tom, jak funguje řízení napříč organizační strukturou ve velké organizaci. Fiktivní postavy Vás provedou příběhy vycházejícími z praxe a ověříte si v uvedených testech, kvízech, cvičeních vlastní připravenost pro jmenovanou funkci, dozvíte se jak je třeba komunikovat se zaměstnanci, kteří nejsou Vašimi přímými podřízenými, ale přesto vás spojuje splnění jednotného cíle.

Cílová skupina
Manažeři, jejichž práce vyžaduje pohybovat se napříč firemními útvary a procesy. Výkonní manažeři v nadnárodních skupinách.

Délka
Cca 180 minut

Dostupné jazyky
Čeština, angličtina.

Cross Functional Management - řízení napříč organizační strukturou

Vybraný termín:

 ONLINE

Cena
1 500 Kč + 21% DPH

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.