Corporate identity - firemní design a kultura

Základní info

- jak dát firmě tvář

Naučte se, jak vytvořit firemní identitu a uvést ji do praxe. Co stojí za jednotnou image firmy, jejími kodexy chování a vystupování ? Poznejte standardy corporate identity !

CÍL
Cílem kurzu je podrobně se seznámit s významem a prvky "jednotné firemní tváře" - Corporate Identity (CI). Získat přehled o možnostech a podobách CI, jeho vývoji a souvislostech s dalšími nástroji marketingu a reklamy. Zevrubný přehled o problematice a především praktické povědomí o tom, jak vylepšit CI právě ve Vaší firmě, na co se zaměřovat a co neopomíjet.

CÍLOVÁ SKUPINA
Seminář je určen všem, kteří se podílejí na vedení a zastupování firmy, na její propagaci anebo na prodeji jejích produktů či služeb. Ve své každodenní praxi ocení získané poznatky management, marketingoví i administrativní pracovníci, obchodní zástupci a prodejci. Na velikosti ani zaměření firmy nezáleží - budování "tváře firmy" se týká velkých společností i živnostníků.

OBSAH

  • Corporate identity a jeho význam v komerční komunikaci
  • Vývoj a podoby CI
  • Značka firmy - její význam a začlenění do CI
  • Logotyp, písmo - jejich podoby a vnímání (psychologické aspekty)
  • Vizuál, barevnost a jejich kombinace
  • Reklamní prostředky a nástroje - vhodný výběr a využití v rámci jednotné CI
  • Firemní design - co vše obsahuje a jak jej správně využít
  • Firemní kultura a chování - interní a externí komunikace firmy (kodexy ap.)
  • Jednotná propagační strategie firmy - efektivní spojení všech prvků CI

METODY A FORMA
1 denní seminář  (8 vyuč. hodin). Výuka probíhá formou komentovaného výkladu s praktickými ukázkami, na které navazují jednoduchá cvičení a moderovaná diskuse se zaměřením na praxi účastníků.

LEKTOR
Ondřej Sedláček, DiS. - lektor a poradce v oblasti marketingu, reklamy a médií, autor populárně naučné knihy "REKLAMA - Triky, které vás dostanou" a řady odborných článků na téma komerční komunikace.


CENA
3.950,- Kč (resp. 4.740,00 Kč vč. DPH 20%)
Kurzovné zahrnuje pracovní a studijní materiály, psací potřeby a občerstvení.
Pro neplátce DPH - možnost platby bez DPH - viz. elektronická přihláška kurzu (zaškrtněte Neplátce DPH).

MÍSTO KONÁNÍ
Školící centrum agentury AHA, Na Pankráci 30, Praha 4, metro C - Vyšehrad.

Corporate identity - firemní design a kultura

Vybraný termín:

 Praha Upřesnující informace k termínu

Cena
3950 Kč + 21 % DPH

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je tři a sedm ? Součet zapište číslicemi.