Certifikovaný projektový specialista IPMA Level C, Certified Project Manager

příprava na certifikační zkoušku

Základní info

Otázka 1: Kdy obdržím CzBoK?
Odpověď: Po obdržení písemného originálu Přihlášky a prokázání platby vstupního poplatku Vám sekretariát CO SPŘ zašle CzBoK nejpozději do 14 dnů.

Otázka 2: Lze prominout zkoušku?
Odpověď: Jen u stupně B, za předpokladu, že máte prokazatelnou praxi v oblasti projektového řízení minimálně 10 let a předložíte k posouzení žádost o prominutí zkoušky společně s ostatními Vašimi vstupními materiály.

Otázka 3: Za jak dlouho bude vypsán termín na zkoušku po zaslání Přihlášky?
Odpověď: CO SPŘ má stanoveny dva termíny pro realizaci certifikačního procesu - jarní a podzimní. V případě, že bude zvýšený zájem převážně o stupeň D, pak CO SPŘ může stanovit termíny nad rámec programu stanoveného ve standardech CO SPŘ.

Otázka 4: Jak dlouho trvá vyhodnocení zkoušky, podkladů nebo zprávy o projektu?
Odpověď: CO SPŘ zasílá Vámi vypracované dokumenty zkoušejícím, kteří vyhodnotí Vaše znalosti a zkušenosti pro daný stupeň certifikačního procesu do 1 měsíce. Po zaslání vyhodnocených podkladů zpět na CO SPŘ provádí vedoucí CO SPŘ kontrolu kompletnosti a úplnosti. Na sekretářské operace a zmiňovanou kontrolu je uvažováno s dalším měsícem, v jehož průběhu obdržíte e-mailem výsledek kontroly - (ne)uspěl-li jste v dané fázi procesu nebo jste vyzván k doplnění podkladů.

Otázka 5: Kde se obvykle uskutečňuje zkouška nebo pohovor?
Odpověď: CO SPŘ má stanoveny dvě místa pro realizaci certifikačního procesu - Praha a Brno. V případě, že bude zvýšený zájem převážně o stupeň D, pak CO SPŘ může výjimečně po domluvě stanovit místem realizace firmu kandidátů.

Otázka 6: Obdrží kandidát po úspěšném absolvování pohovoru stupně C nebo B certifikát?
Odpověď: Po absolvování pohovoru zkoušející předají veškeré materiály vedoucímu CO SPŘ, který provede operace obdobně jako v odpovědi č. 4. Uspěl-li jste ve všech fázích certifikačního procesu, bude s Vámi e-mailem sjednána osobní schůzka za účelem předání certifikátu a související dokumentace.

Otázka 7: Lze po úspěšném absolvování certifikačního stupně obdržet certifikát poštou?
Odpověď: Nikoli. Požadujeme od Vás písemné převzetí, popřípadě prohlášení, že souhlasíte s uvedením vybraných dat na naší www stránce "Certifikovaní projektoví manažeři". U stupně C a B musí certifikovaný manažer projednat s manažerem jakosti CO SPŘ systém neustálého sebevzdělávání po dobu platnosti certifikátu.

Otázka 8: Do kdy má být uhrazen certifikační poplatek?
Odpověď: Doklad o uhrazení certifikačního poplatku musí být předložen nejpozději před zahájením zkoušky (v případě prominutí zkoušky před pohovorem).

Otázka 9: Jakým způsobem má být vyplněn sebe-hodnotící test?
Odpověď: Instrukce k sebe-hodnotícímu testu jsou uvedeny v CzBoK a na testu samotném.

Certifikovaný projektový specialista IPMA Level C, Certified Project Manager

Vybraný termín:

 Praha

Cena
4000 Kč

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.