Certifikovaný manažer projektu IPMA Level B, Certified Senior Project Manager

příprava na certifikační zkoušku

Základní info

Otázka 1: Kdy obdržím CzBoK?
Odpověď: Po obdržení písemného originálu Přihlášky a prokázání platby vstupního poplatku Vám sekretariát CO SPŘ zašle CzBoK nejpozději do 14 dnů.

Otázka 2: Lze prominout zkoušku?
Odpověď: Jen u stupně B, za předpokladu, že máte prokazatelnou praxi v oblasti projektového řízení minimálně 10 let a předložíte k posouzení žádost o prominutí zkoušky společně s ostatními Vašimi vstupními materiály.

Otázka 3: Za jak dlouho bude vypsán termín na zkoušku po zaslání Přihlášky?
Odpověď: CO SPŘ má stanoveny dva termíny pro realizaci certifikačního procesu - jarní a podzimní. V případě, že bude zvýšený zájem převážně o stupeň D, pak CO SPŘ může stanovit termíny nad rámec programu stanoveného ve standardech CO SPŘ.

Otázka 4: Jak dlouho trvá vyhodnocení zkoušky, podkladů nebo zprávy o projektu?
Odpověď: CO SPŘ zasílá Vámi vypracované dokumenty zkoušejícím, kteří vyhodnotí Vaše znalosti a zkušenosti pro daný stupeň certifikačního procesu do 1 měsíce. Po zaslání vyhodnocených podkladů zpět na CO SPŘ provádí vedoucí CO SPŘ kontrolu kompletnosti a úplnosti. Na sekretářské operace a zmiňovanou kontrolu je uvažováno s dalším měsícem, v jehož průběhu obdržíte e-mailem výsledek kontroly - (ne)uspěl-li jste v dané fázi procesu nebo jste vyzván k doplnění podkladů.

Otázka 5: Kde se obvykle uskutečňuje zkouška nebo pohovor?
Odpověď: CO SPŘ má stanoveny dvě místa pro realizaci certifikačního procesu - Praha a Brno. V případě, že bude zvýšený zájem převážně o stupeň D, pak CO SPŘ může výjimečně po domluvě stanovit místem realizace firmu kandidátů.

Otázka 6: Obdrží kandidát po úspěšném absolvování pohovoru stupně C nebo B certifikát?
Odpověď: Po absolvování pohovoru zkoušející předají veškeré materiály vedoucímu CO SPŘ, který provede operace obdobně jako v odpovědi č. 4. Uspěl-li jste ve všech fázích certifikačního procesu, bude s Vámi e-mailem sjednána osobní schůzka za účelem předání certifikátu a související dokumentace.

Otázka 7: Lze po úspěšném absolvování certifikačního stupně obdržet certifikát poštou?
Odpověď: Nikoli. Požadujeme od Vás písemné převzetí, popřípadě prohlášení, že souhlasíte s uvedením vybraných dat na naší www stránce "Certifikovaní projektoví manažeři". U stupně C a B musí certifikovaný manažer projednat s manažerem jakosti CO SPŘ systém neustálého sebevzdělávání po dobu platnosti certifikátu.

Otázka 8: Do kdy má být uhrazen certifikační poplatek?
Odpověď: Doklad o uhrazení certifikačního poplatku musí být předložen nejpozději před zahájením zkoušky (v případě prominutí zkoušky před pohovorem).

Otázka 9: Jakým způsobem má být vyplněn sebe-hodnotící test?
Odpověď: Instrukce k sebe-hodnotícímu testu jsou uvedeny v CzBoK a na testu samotném.

Certifikovaný manažer projektu IPMA Level B, Certified Senior Project Manager

Vybraný termín:

 Jihomoravský kraj

Cena
4000 Kč

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je devět a sedm ? Součet zapište číslicemi.