CALL CENTRA - TELEFONICKÁ KOMUNIKACE - TELEMARKETING - pro operátory, obchodníky, recepční, asistentky

Základní info


AKADEMIE TELEFONOVÁNÍ  

___________________________________________________________________

I.   TELEFONICKÁ KOMUNIKACE - vizitka společnosti
pro call centra, hot-line, recepční, asistentky

(program se připraví na zakázku - přizpůsobí na míru potřebám účastníků)

Cíl
seznámit se základními pravidly telefonické komunikace, ujasnit a sjednotit pricipy komunikace po telefonu, poskytnout návod pro jednání s různými typy zákazníků a v různých konkrétních situacích. Vhodné pro pracovníky call-center, recepční, hot-line, asistentky, obchodníky a další profese (kurz není zaměřen na telemarketing - prodej po telefonu).

Forma
1- 2  denní tréninkový kurz

Obsah

Telefonická komunikace

 • zásady profesionálního chování k zákazníkům
 • specifika komunikace po telefonu
 • příprava na rozhovor s potencionálním zákazníkem
 • pravidla navázání prvního kontaktu - úsměv je slyšet
 • jak vzbudit zájem
 • asertivita pro telefonisty
 • manipulace, její užití/obrana
 • jak zaujmout - práce s hlasem, volba slov a skladba vět
 • ukažte vysoký standard
 • psychologický základ procesu komunikace
 • duševní hygiena, zvládání psychické zátěže a stresu
 • konflikty a zpracování těžkých situací

Získávání informace prostřednictvím telefonu

 • jednotlivé fáze telefonického hovoru
 • identifikace potřeb zákazníka
 • technika kladení otázek
 • zvládání námitek
 • správná formulace sdělení
 • negativní a pozitivní odpovědi

Typologie zákazníků

 • profesionální jednání s náročným zákazníkem
 • agresivní nebo submisivní chování při rozhovoru
 • vypracování seznamu vhodných odpovědí na některé reakce zákazníků
 • vyřizování reklamací a stížností

Metody práce - stručné teoretické základy a návazný trénink s využitím nahrávek, audionahrávky - poslech a rozbor, zpětná vazba každému účastníkovi, opakovaný nácvik telefonátů.

 

II.   TELEMARKETING - trénink prodejních telefonátů

pro obchodníky a podporu obchodu a prodeje, call-centra

(program se připraví na zakázku - přizpůsobí na míru potřebám účastníků)

Cíl
Získat profesionální projev, umět zaujmout, přesvědčivě argumentovat, zvládat námitky, naučit se analyzovat komunikační partnery a přizpůsobit tomu své jednání, získat nové zkušenosti v modelových situacích, rozpoznat své silné a slabé stránky

Forma
1- 2  denní tréninkový kurz

Obsah

 • profesionální přístup a specifika poskytování služeb
 • kdo je zákazník, jeho potřeby a očekávání
 • co je užitek pro klienta, nabídka užitku, ne parametrů
 • účinná obchodní komunikace se zákazníkem
 • vedení rozhovoru se zákazníkem, aktivní naslouchání, kladení otázek
 • podávání a sdělování  informací a získávaní informací od klientů
 • získávání informací prostřednictvím telefonu
 • jak správně prezentovat produkt 
 • nebýt „tuctový" -  zdravá drzost a "porušování „standardů" (jak zaujmout a získat si zákazníka; být výjimečný při oslovení)
 • málo užívané obchodní styly a některé originální techniky, speciální typy otázek
 • "studené telefonáty"
 • fáze telefonického rozhovoru se zákazníky
 • zjišťování potřeb zákazníka, nabídka produktu, zvládání námitek, argumentace a přesvědčování, alternativy, návrh řešení, závěr hovoru
 • vhodné odpovědi na některé reakce zákazníků
 • řešení obtížných komunikačních situací
 • jak získávat nové zákazníky
 • posílený TRÉNINK prodejních telefonátů

Metody práce - stručné teoretické základy a návazný trénink s využitím nahrávek, audionahrávky - poslech a rozbor, zpětná vazba každému účastníkovi, opakovaný nácvik telefonátů

TRÉNINK VEDOU ZKUŠENÍ LEKTOŘI s vlastní obchodní praxí a s dlouholetými zkušenostmi s tréninkem telefonické komunikace. 

 

 III. COLD CALLING - akvizice a volání na studené kontakty

CALL CENTRA - TELEFONICKÁ KOMUNIKACE - TELEMARKETING - pro operátory, obchodníky, recepční, asistentky

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je čtyři a tři ? Součet zapište číslicemi.