Burn-out management – Work life balance

kurz

Základní info

Dvojdenný tréning určený pre manažérov, vedúcich pracovníkov, lektorov, majiteľov firiem, podnikateľov, právnikov, pracovníkov personálnych oddelení, personálnych konzultantov, lekárov a zdravotný personál, psychológov a sociálnych pracovníkov, pedagógov a novinárov.

Cieľom tréningu je prostredníctvom stimulačných aktivít a aktívneho učenia odovzdať zážitok z meditácie a naučiť viacerým relaxačným a meditačným technikám, pričom účastníci budú mať možnosť spoznať a predovšetkým zakúsiť základné princípy relaxu. Odskúšané postupy, ako efektívne využívať relax, a pomocou neho lepšie pracovať a zvládať stres, majú aktívne pomôcť v kontakte so záťažovými situáciami v pracovnom i súkromnom živote a tak zabrániť vzniku syndrómu vyhorenia (burn-out).

Obsahová náplň:

  • Relax a ja - vplyv na osobný a pracovný život
  • Metodika a nácvik relaxačných cvikov
  • Vymedzenie pojmu burn-out a stres, zdroje, typy a formy, faktory a prejavy
  • Burnout a stres, príčiny, rizikové profesie, stres a pracovný výkon
  • Praktický nácvik relaxačných techník na zvládanie stresu a burn-out
  • Work life balance
  • Meditácia a jej relaxačný význam
  • Nácvik metód a techník meditácie
  • Práca s písaným a hovoreným textom, imaginácia a vizualizácia

 

 

 

Burn-out management – Work life balance

Vybraný termín:

 Bratislavský kraj Upřesnující informace k termínu

Cena
8 962 Kč

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.