Auditování systémů dle ISO 19011

kurz

Základní info

Popis kurzu

Cíle kurzu

Poskytnout nejdůležitější informace o obsahové náplni normy ISO 19011 a aktuální zkušenosti s jejím uplatňováním v auditní praxi. Interním auditorům různých systémů – QMS, EMS, BOZP, EnMS, ISMS aj.- poskytnout možnost povinného doškolení a vystavit jim o tomto doškolení doklad.

Určeno pro

Manažerům integrovaných systémů managementu ve firmách s certifikovanými subsystémy managementu (QMS, EMS, BOZP podle OHSAS, EnMS, ISMS aj.) a interním auditorům, kteří potřebují k udržení odborné způsobilosti pro výkon této funkce absolvovat povinné odborné doškolení ve smyslu požadavku normy ČSN EN ISO 19011:2018 (max. po 3 letech).
Kurz lze absolvovat jako jednodenní samostatně nebo v rámci jiného modulu (Interní auditor kvality I, Interní auditor automotive – základní kurz, případně pro Vás vytvoříme kombinaci potřebnou pro Váš systém).

Obsah kurzu

  • Hlavní obsahové změny v novele normy ČSN EN ISO 19011:2018
  • Principy auditování podle normy ČSN EN ISO 19011:2018
  • Řízení programu auditu
  • Plánování, příprava, provádění a vyhodnocování auditu
  • Kompetence, hodnocení a udržování způsobilosti auditorů
  • Praktické zkušenosti z poradenství a certifikací ve firmách se zavedenými systémy managementu
  • Závěrečná diskuse a zodpovězení dotazů

Poznámka

08:30 – 09:00 Prezence
09:00 – 17:00 Odborný program

Během programu bude účastníkům podáno občerstvení (káva, čaj, minerálka, chlebíčky, ovoce, zákusek).

Kurz je možno realizovat jako podnikový přímo u zákazníka se zaměřením na jeho vlastní problematiku. Nabídku na vyžádání rádi zpracujeme.

Vypsané termíny školí lektorka Věrka Komrsová.

Účastníkům bude vystaveno OSVĚDČENÍ o absolvování s uvedením rozsahu 8 hodin a obsahové náplně kurzu.

Auditování systémů dle ISO 19011

Vybraný termín:

5.12.2024  Královéhradecký kraj

Cena
4 800 Kč + 21% DPH

Termíny kurzu

Královéhradecký kraj
Královéhradecký kraj
Tento termín

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.