Asistent / asistentka

Základní info

Jak získat ty správné dovednosti asistenta/tky? Přihlašte se do našeho kurzu a získejte státní kvalifikaci:

Naučíte se vyřizovat běžnou administrativní agendu, obsluhu kancelářské techniky, pracovat s počítačem, zajišťovat společenský servis pro návštěvy a hosty, vytvářet pracovní a obchodní písemnosti, včetně záznamů z porad a jednání, vést agendu využívání firemních vozidel, zajišťování objednávek a dalších příslušných dokumentací. Naučíte se efektivní organizaci práce a koordinaci činností na sekretariátu. Získáte základní právní orientaci v právní legislativě, kterou by měl/a každý/á asistent/ka mít. Získáte komunikační dovednosti a zjistíte, jak řešit konfliktní situace. Kurz je zaměřen na získání nutných teoretických znalostí a současně s využitím pro praxi, proto je součástí kurzu řízená praxe, kde si vyzkoušíte práci asistentky na pracovišti, modelové situace a také řešení případových studií.

Kurz zahrnuje také nezbytné dovednosti - výuku psaní hmatovou metodou (všemi deseti) a rozšíření dovedností práce na PC. Pomůžeme Vám také se zvládnutím českého jazyka (oprášíte své znalosti gramatiky, rozšíříte své komunikační dovednosti a jak v mluveném, tak také v psaném projevu).

Součástí kurzu jsou také hodiny PC se zaměřením na efektivní využití jeho funkcí pro práci asistentky. Kromě práce na PC (MS Office, PowerPoint, internet) se naučíte také v dnešní době nezbytné dovednosti jako je např. zřízení datové schránky a její používání.

Kurz je zakončen kvalifikační zkouškou  - poplatek za zkoušku si podle zákona o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání můžete odečíst od základu daně

Kurz je možné objednat s výukou psaní na klávesnici (psaní všemi 10) nebo bez této výuky. Prokázání dovednosti psaní na klávesnici je součástí kvalifikační zkoušky.

 

Studium je zaměřeno nejen na předávání teoretických poznatků a na jednotné formování vědomostí, dovedností a návyků účastníka, ale především na co nejširší praktické uplatňování poznatků,které jsou potřebné pro výkon sekretářky - asistentky.

Vstupním předpokladem pro účast v rekvalifikačním kurzu je min. věk 18 let a základní znalost PC.

Kurz zahrnuje tyto celky (podrobné osnovy viz dále):

 

 • získání teoretických znalostí
 • získání praktických dovedností 
 • psaní hmatovou metodou
 • práce na PC pro asistentky/ty
 • český jazyk pro asistentky/ty
 • odborná praxe na pracovišti - aplikace získaných teoretických i praktických dovedností v praxi. Praxi pro Vás zajistíme. 

 

Osnovy kurzu:

 

 • Základní orientace v právní legislativě
 • Vedení administrativy a práce s výpočetní technikou (vyhledání a zpracování dat, prezentace, zápisy z porad, korespondence včetně platných norem, úprava písemností  v souladu s ČSN 01 6910, elektronická pošta, datové schránky, řízení a organizace práce v sekretariátu, plánování času a činností (time management pro asistenty), vedení podřízených pracovníků sekretariátu, sledování úkolů)
 • Psaní hmatovou metodou (výuka psaní na klávesnici, nácvik přesnosti a zvyšování rychlosti)
 • PC pro asistentky/ty
 • Orientace v základních ekonomických pojmech (organizační struktura, orientace v základních ekonomických pojmech týkajících se provozu firmy, včetně účetních pojmů, orientace v zákonných povinnostech zaměstnavatele, základní principy fungování trhu)
 • Uplatňování firemních procesů (firemní kultura, interní předpisy)
 • Český jazyk (upevnění gramatických znalostí, rozšíření vyjadřovacích schopností v mluveném i psaném projevu)
 • Komunikační dovednosti (přímá komunikace, telefonická komunikace, e-mailová komunikace; s nadřízenými, kolegy, klienty firmy; komunikace v konfliktních a jinak nestandardních situacích) 
 • Pravidla společenského styku, kontakt v pracovním prostředí
 • Orientace v legislativních pravidlech ochrany osobních a důvěrných údajů 
 • Odborná praxe na pracovišti

 

Výstupní doklady:

 

 • Potvrzení o absolvování rekvalifikačního kurzu (akreditace MŠMT) 
 • státní Osvědčení o získání profesní kvalifikace (autorizace MPSV)

 

Navíc od nás získáte

- Potvrzení o pracovní praxi, včetně pracovního hodnocení pro budoucí zaměstnavatele

- Certifikát Psaní hmatovou metodou

Všechny výstupní doklady Vám budou prospěšné u pracovních pohovorů. 

Osnovy kurzu odpovídají kvalifikačním kritériím stanoveným pro tuto profesi. Kurz je možné absolvovat jako rekvalifikační se zakončením kvalifikační zkouškou nebo jako běžný vzdělávací kurz pro rozšíření a zdokonalení profesních znalostí a dovedností. 

Kurz je možné rozšířit o výuku anglického nebo německého jazyka. 

Asistent / asistentka

Vybraný termín:

 Praha

Cena
12 460 Kč

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je sedm a osm ? Součet zapište číslicemi.