Asertivní jednání, zvládání náročných a konfliktních situací (OPVK)

Základní info

Náročné a konfliktní situace z praxe účastníků

- inventář náročných situací - modelové příklady

Asertivní komunikace

- agresivita, manipulace, pasivita, asertivita

- pojem a pravidla asertivity

- sebeprosazení a respekt k právům druhých (asertivní práva)

- asertivní techniky (srovnání, kdy kterou volit)

- asertivní reakce v náročných situacích

- trénink asertivního jednání

Prevence a zvládání konfliktů

- povaha, zdroje a příčiny konfliktů

- konfliktní klient

- důsledky nezvládnutého konfliktu

- strategie řešení konfliktů

- jednání v konfliktní situaci (kontrola emocí)

- profesionální jednání

Trénink zvládání konfliktů

- řešení konfliktních situací po telefonu s využitím asertivních technik

Asertivní jednání, zvládání náročných a konfliktních situací (OPVK)

Vybraný termín:

 Praha

Cena
2500 Kč + 21 % DPH

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je deset a tři ? Součet zapište číslicemi.