Asertivita v mezilidských vztazích

kurz

Základní info

Popis kurzu

Cíle kurzu

Prohloubit sebepoznání a rozvoj vlastní osobnosti, posílit osobní image, pozitivní myšlení a zdravé sebeprosazení, seznámit s vybranými asertivními právy a technikami, umožňujícími zvládání obtížných situací v pracovním i soukromém životě.

Určeno pro

Manažerům všech stupňů řízení, obchodním zástupcům, prodejcům, pracov­níkům obchodních úseků a servisních oddělení, pracovníkům pověřeným vymáháním pohledávek, mistrům, asistentkám a sekretářkám, auditorům, zaměstnancům firem, státní správy, úřadů a institucí. Asertivita jako součást efektivní komunikace se hodí úplně každému nejen ve výrobní firmě.

Obsah kurzu

 • Asertivita jako součást efektivní komunikace
 • Agresivní, asertivní a pasivní chování
 • Jak se účinně bránit  manipulaci a agresivitě, zvládání emocí – svých i druhé strany
 • Přehled asertivní práv a zásad
 • Nejdůležitější asertivní techniky a dovednosti
 • Možná řešení obtížných a konfliktních situací s využitím asertivních dovedností
 • Využití asertivity na pracovišti
 • Ukázka vybraných asertivních technik, zaměřených především  na pozitivní vztah, obranu proti manipulaci a agresivitě
 • Test, cvičení, modelové situace

Poznámka

 1. den 08:30 – 09:00 Prezence
  09:00 – 17:00 Odborný program
 2. den 08:00 – 16:00 Odborný program

Během programu bude účastníkům podáno občerstvení (káva, čaj, minerálka, chlebíčky, ovoce, zákusek).

Kurz je možno realizovat jako podnikový přímo u zákazníka se zaměřením na jeho vlastní problematiku. Nabídku na vyžádání rádi zpracujeme.

Vypsané termíny školí paní lektorka Mgr. Irena Kučerová.

Účastníkům bude vystaveno OSVĚDČENÍ o absolvování s uvedením rozsahu 16 hodin a obsahové náplně kurzu.

Asertivita v mezilidských vztazích

Vybraný termín:

26.11.2024 –  27.11.2024  Královéhradecký kraj

Cena
8 600 Kč + 21% DPH

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.