ASERTIVITA, SEBEPROSAZENÍ A ZVLÁDÁNÍ KONFLIKTŮ

Základní info

26.03.2020 pro malou skupinu účastníků 

Mgr. Jana Soumarová - lektorka

Používá tvořivé a originální metody.  Spolupráce s ní znamená zapomenout na běžné postupy, které si můžete přečíst v každé knížce. Kombinuje techniky západního výkonnostního přístupu s metodami  východních mistrů. Věří, že cesta k růstu a spokojenosti nemusí vést jen přes sílu a bolest, můžeme při ní zažívat i uvolnění a radost. 

________________________________________________________

Asertivní komunikace a jednání jako základ kvalitních mezilidských vztahů

Pracujete v prostředí, které přeje těm agresivnějším a sebevědomějším? Chcete být rovnocenným partnerem v práci i v osobním životě a lépe zvládat konflikty?


PŘÍNOSY

Získáte znalosti a dovednosti potřebné ke zdravému sebeprosazení, vyjádření vlastních pocitů a emocí, ke zefektivnění komunikace s lidmi a zvládnutí konfliktních situací. Natrénujete použití asertivního jednání v konkrétních složitých situacích. Získáte jistotu a sebedůvěru v  komunikaci s druhými.

Asertivní chování, zvládání emocí, zdravé sebeprosazení, přijímání kritiky, obrana proti manipulaci, kompromisy, konflikty.


OBSAH

 • Co je asertivita a kdy je vhodné ji (ne) použít
 • Rozdíly mezi jednáním pasivním, agresivním a asertivním
 • Zdravé sebeprosazování vlastních požadavků
 • Asertivní „lidská práva“
 • Účinné asertivní techniky a a kdy je vhodné je použít
 • Jak reagovat na neoprávněné požadavky
 • Nepřijímat zbytečně odpovědnost, která patří druhým
 • Umění požádat o laskavost
 • Dokázat říci přiměřeně NE 
 • Přijímání a poskytování kritiky
 • Kompromis – mistrovství asertivity
 • ​Možné asertivní způsoby řešení konfliktů

METODY

Prakticky zaměřený, interaktivní trénink 


LEKTORKA

Mgr. Jana Soumarová - lektorka komunikačních dovedností a rozvoje osobnosti, koučka.

Ohlasy posluchačů kurzu

"Zajímavé, poučné, zábavné, praktické využití, naučila jsem se techniky i cviky. Ráda bych pokračovala :-). Lektorka je výborná!!! Workshop byl velmi přínosný, vše využiji v práci i v soukromí."
Pavla Hoppová

FORMA

26.03.2020 

1 denní interaktivní trénink zážitkem, komentovaný výklad a diskuse. (9,00 - 17,00 hod.)

Poznámka
Kurzovné zahrnuje trénink, studijní a pracovní materiály, psací potřeby, coffee break a oběd, certifikát o absolvování kurzu.

ASERTIVITA, SEBEPROSAZENÍ A ZVLÁDÁNÍ KONFLIKTŮ

Vybraný termín:

 Praha

Cena

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je šest a pět ? Součet zapište číslicemi.